Tinnheiveien 15

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av fem rekkehus med tilhørende carport/integrert garasje og hageareal tilknyttet boligene samt felles avkjøring fra Tinnheiveien.

Oppstart

Planfolket AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til endre@planfolket.no innen 10.2.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

Planfolket AS
v/Endre Fennefoss Balchen
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand

Melding om oppstart av planarbeid (PDF)

Plangrense (PDF)

Planinitiativ (PDF)

Oppstartsmøtereferat (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Tinnheiveien 15
4629 Kristiansand