Sørlandsparken/Næringsparken - endring av plan

Hensikten med planendringen er å utvide et område avsatt til motorsportanlegg, ved å omregulere et areal avsatt til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan for Sørlandsparken/Næringsparken. Planlagt utvidet område vil bli benyttet til motorsport av typen Enduro og 4x4 Offroad. Aktivitetene består av saktegående ferdighets- og utholdehetssport for bil og motorsykkel, og vil innebære etablering av en fast løype som skal tilpasses terrengets naturlige former, og med ulike vanskelighetsgrader. I tillegg til planlagt løype inngår et areal for fremtidige administrasjonsfasiliteter. Deler av området er i dag i aktiv bruk av Kristiansand Trailklubb og Kristiansand Offroad, og benyttes til et tilsvarende formål. Etter flere år med bruk, gjennom tidligere gitte dispensasjoner, er det nå et ønske fra Statsforvalteren og Kristiansand kommune at eksisterende aktiviteter blir regulert iht. plan- og bygningsloven, og som en formalitet for å gi en helhetlig reguleringsplan.

Oppstart

Asplan Viak AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til christian.rasch@asplanviak.no innen 3.12.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Asplan Viak AS
Vestre Strandgate 27
4611 Kristiansand

Detaljregulering, Sørlandsparken_Næringsparken - endring av reguleringsplan.PDF

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Barstørveien 1
4636 Kristiansand