Sørlandsparken/Næringsparken - endring av plan

Hensikten med planendringen er å utvide et område avsatt til motorsportanlegg, ved å omregulere et areal avsatt til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan for Sørlandsparken/Næringsparken. Planlagt utvidet område vil bli benyttet til motorsport av typen Enduro og 4x4 Offroad. Aktivitetene består av saktegående ferdighets- og utholdehetssport for bil og motorsykkel, og vil innebære etablering av en fast løype som skal tilpasses terrengets naturlige former, og med ulike vanskelighetsgrader. I tillegg til planlagt løype inngår et areal for fremtidige administrasjonsfasiliteter. Deler av området er i dag i aktiv bruk av Kristiansand Trailklubb og Kristiansand Offroad, og benyttes til et tilsvarende formål. Etter flere år med bruk, gjennom tidligere gitte dispensasjoner, er det nå et ønske fra Statsforvalteren og Kristiansand kommune at eksisterende aktiviteter blir regulert iht. plan- og bygningsloven, og som en formalitet for å gi en helhetlig reguleringsplan.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 18.3. - 29.4.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-21/02819 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 29.4.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Endring av reguleringsplan - høring (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Illustrasjonplan (PDF)

5. Oppsummering av uttalelser til melding om oppstart av planarbeid (PDF)

6. ROS-analyse (PDF)

7. Støyrapport motorsport (PDF)

8. Kartleggign naturmangfold (PDF)

9. Saksinnstilling (PDF)

10. Vedtak by- og stedsutviklingsutvalget (PDF)

Oppstart

Asplan Viak AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til christian.rasch@asplanviak.no innen 3.12.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Asplan Viak AS
Vestre Strandgate 27
4611 Kristiansand

Endring av reguleringsplan (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Barstørveien 1
4636 Kristiansand
<p>Hensikten med planendringen er &aring; utvide et omr&aring;de avsatt til motorsportanlegg, ved &aring; omregulere et areal avsatt til friluftsomr&aring;de i gjeldende reguleringsplan for S&oslash;rlandsparken/N&aelig;ringsparken.</p>