Sømsveien 75 - Veslegard

Forslagsstiller ønsker å bygge nye boliger på en eldre, større tomt på Søm. Området er hovedsakelig en eneboligtomtskrånende vendt mot vest og mot sjøen. Det legges opp til en konsentrert småhusbebyggelse, med private og felles uteareal.

Oppstart

Planfolket AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til innspill@planfolket.no innen 25.9.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand

Varsling (PDF)

1 - Kart som viser planområdets utstrekning (PDF)

2 - Forslagsstillers planinitiativ (PDF)

3 - Referat fra oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Sømsveien 75
4637 Kristiansand