Nordheim

Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse i form av rekkehus, tomannsboliger og/eller eneboliger med tilhørende infrastruktur. Det er tenkt at bebyggelsen vil etableres med saltak, i 2-3 etasjer og med underetasje.

Oppstart

Planfolket AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til victoria@planfolket.no innen 30.10.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Planfolket AS
Tollbodgata 53
4614 Kristiansand

Varsel om oppstart av detaljregulering (PDF)

Vedlegg 1 - Kart som viser planområdets utstrekning (PDF)

Vedlegg 2 - Forslagsstillers planinitiativ (PDF)

Vedlegg 3 - Referat fra oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Gamle Strømmevei 15
4638 Kristiansand