Nodeland sentrum

Formålet med planarbeidet er å gjennomgå rammene for et avgrenset senterområde i gjeldene områdeplan og foreta justeringer, for å lage en mer realiserbar plan å utvikle sentrumsområdet etter. Det er Kristiansand kommune selv som er forslagsstiller, og planarbeidet utføres i regi av Plan og bygg.

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å endre planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 19.6.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
v/Planenheten
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart (PDF)

Kart som viser planområdets utstrekning (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Greipstad gamle Kirkeveg 1
4645 Nodeland