Moseheia øst

Formålet med reguleringen er å detaljregulere eksisterende fritidseiendommer til boligformål med tilhørende arealer i sjø brygge og føre en mindre privat vei fram til tomtegrenser. Dagens lekeplass vest i området skal oppgraderes/justeres. Tomtene er delvis bebygd i dag, og har også brygger og båtplasser mot nord og øst i området.

Oppstart

Møvik Byggetjenester AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til anne@arkmovik.no innen 8.12.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Møvik Byggetjenester AS
Andøyfaret 33
4623 Kristiansand

Varsel om oppstart av planarbeid (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: