Fergefjellet

Formålet med planarbeidet er å erstatte tre eksisterende eneboliger med to leilighetsbygg med parkeringskjeller og utearealer.