Bellevue 15

Hensikten med planen er å legge til rette for en fortetting av boliger, og transformere Bellevue 15 ved å oppføre fire boenheter med tilhørende anlegg.

Oppstart

Stav Arkitekter AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til synnove@stavark.no innen 30.1.2024

Eller send merknaden til denne adressen:

Stav Arkitekter AS
Øvre Banegate 28
4014 Stavanger

Varsel om oppstart (PDF)

Kart med planavgrensing (PDF)

Planinitiativ (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Bellevue 15
4616 Kristiansand