Ausvigheia delfelt B108

Formålet med planen er å tilrettelegge boliger på Ausvigheia i Søgne. Planen omfatter regulering av eiendom 429/7 m.fl. Det er etablert boligfelt både sør og nord for dette planområdet. Det vil legges opp til ulike boligtyper, med hovedvekt på eneboliger tilpasset marked og behov.

Utvidelse av planavgrensning

Send merknad til kathrine@trollvegg.no innen 12.1.2024

Eller send merknaden til denne adressen:

Trollvegg Arkitektstudio AS
v/Kathrine Hesthag
Østre Strandgate 31
4610 Kristiansand

Ausvigheia_Tilleggsvarsling om utvidelse av planavgrensning (PDF)

Utvidet oppstartsgrense (PDF)

Oppstart

Trollvegg Arkitektstudio AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til kathrine@trollvegg.no innen 9.5.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Trollvegg Arkitektstudio AS
v/Kathrine Hesthag
Østre Strandgate 31
4610 Kristiansand

Ausvigheia_varslingsbrev (PDF)

Planavgrensning_07.04.2022 (PDF)

Planinitiativ_ Ausvigheia_23.11.21 (PDF)

Referat fra oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: