Ausvigheia delfelt B108

Formålet med planen er å tilrettelegge boliger på Ausvigheia i Søgne. Planen omfatter regulering av eiendom 429/7 m.fl. Det er etablert boligfelt både sør og nord for dette planområdet. Det vil legges opp til ulike boligtyper, med hovedvekt på eneboliger tilpasset marked og behov.

Oppstart

Trollvegg Arkitektstudio AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til kathrine@trollvegg.no innen 9.mai 2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Trollvegg Arkitektstudio AS
v/Kathrine Hesthag
Østre Strandgate 31
4610 Kristiansand

Ausvigheia_varslingsbrev.pdf

Planavgrensning_07.04.2022.pdf

Planinitiativ_ Ausvigheia_23.11.21.pdf

Referat fra oppstartsmøte.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: