Situasjonskart

Situasjonskart

Bilde av situasjonskart

Krav til kartet

I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn et situasjonskart som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart. 

Kartgrunnlaget skal maksimalt være ett år gammelt.

Det er viktig at kartets blanke tittelfelt blir riktig utfylt med identifikasjon som viser hvilket foretak/hvem som har utarbeidet situasjonsplanen og eventuelt versjons- eller revisjonsnummer.

Utskrift av situasjonskart:
 1. Skriv inn adressen eller gnr/bnr for den eiendommen du skal ha kart over i søkefelt.
 2. Velg et av resultatene under søkefeltet, eller søk på nytt. Du må zoome deg inn for å se VA-ledninger.
 3. I sidepanel til høyre klikk på "Bestill kart". Du får da opp et utsnitt, som du kan flytte.
 4. I utskriftsmeny til høyre velg Situasjonskart som produkt og arkstørrelse.
 5. Velg målestokk. 1:500 er det vi ønsker i vanlige byggesaker.
 6. Skriv inn din e-post adresse.
 7. Klikk "Lag pdf".
 8. Du får en e-mail med vedlagt ZIP-arkiv som innneholder situasjonskart og følgeskriv.
Når situasjonskartet skal skrives ut på papir:

PDF'en må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet. På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Kartet skal tydelig og nøyaktig vise:

 • ønsket tiltak markert med farge
 • utvendige mål på tiltaket
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense
 • avstand annen bebyggelse
 • avstand midt vei
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute og byggets møneretning
 • VA-ledninger bør være synlige
Naboliste via Min side

Min side

 1. Skriv inn adressen eller gnr/bnr i søkefelt.
 2. Velg et av resultatene under søkefeltet, eller søk på nytt.
 3. I sidepanel til høyre klikk på "Bestill kart".
 4. I utskriftsmeny til høyre klikk på "Naboliste".
 5. I nytt vindu logg deg på via MinID eller andre elektroniske ID-tjenester for å indentifisere deg.
 6. Skriv inn din adresse eller gnr/bnr i søkefelt.
 7. Du får et kart nede der din eiendom blir markert i rødt og naboeiendommer i blått. Ta vekk og legg til naboer ved å klikke i kartet.
 8. Klikk på "Hent naboliste" og deretter "Last ned". Nabolisten blir generert som et pdf-dokument.
Feil i kartet?

Feil i kartene kan meldes til Eva Høksaas