Kristiansand kommunes miljøpris

Miljøprisen deles ut hvert år i forbindelse med Miljøuka i Kristiansand

Miljøprisen ble opprettet av Kristiansand kommune i 2013 og har som formål å stimulere til nytenkning og innsats i miljø- og klimaarbeidet.

Du kan nominere enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser eller bedrifter. Kandidatene må holde til i Kristiansand og gjennom langvarig engasjement eller enkeltstående tiltak, ha bidratt til å forbedre klima og miljø i kommunen.

 

Miljøprisen består av en plakett og et pengebeløp på 50 000 kroner.

Kristiansand kommune informerer om prisen og søker kandidater på vårparten hvert år. Prisen deles ut under Miljøuka, som arrangeres første uke i juni måned.

 

Dette legger juryen vekt på

 • Omstilling til grønn økonomi og flere miljøvennlige arbeidsplasser.
 • Miljøvennlig produksjonsprosess og produktutvikling.
 • Styrke Kristiansands omdømme som miljøby.
 • Miljøriktig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall.
 • Miljøvennlig logistikk og transport.
 • Miljøvennlig materialbruk og bygging
 • Redusert energiforbruk.
 • Øke befolkningens kunnskap og holdninger.

 

Juryen består av

 • Ole Magne Omdal, juryleder 
 • Ingrid Michalsen, bærekraftsansvarlig i Næringsforeningen
 • Anne Grete Widding, enhetsleder for frivillighet i kommunen
 • Henriette Klemo-Hjemdal, Ugdommens bystyre
 • Lars Verket, miljøvernenheten kommunen

 

Juryen har også anledning til å fremme egne forslag til kandidater.

 

Tidligere vinnere av Miljøprisen

 • 2022: Søgne Dykkerklubb
 • 2021: Cheryl E. Macdonald
 • 2020: Stiftelsen Miljøfyrtårn
 • 2019: Tilstede Mat og Mer
 • 2018: Air Products
 • 2017: Malin Jacob (prosjektleder Hold Norge Rent)
 • 2016: Øystein Holvik (tidligere miljøvernsjef)