Miljøprisen 2023

Kristiansand kommunes miljøpris gikk i år til Bengt Øyvin Daatland. Han er en ildsjel som i over 20 år har jobbet for vannmiljøet i Kristiansand, og spesielt for bekker og tjern i Randesund.

Temaet for Miljøuka i år er «Biologisk mangfold», og kandidaten har igjennom mange år gjort en stor innsats på dette området. Han har vært og er en vaktbikkje på vegne av fellesskapet i mange viktige saker. 

Gjennom grundige leserinnlegg og høringssvar har Bengt Øyvin Daatland engasjert seg i flere saker gjennom mange år. Sikkert til bry for noen, men alltid på naturens parti. Kandidaten har vist stor evne til å holde orden på massevis av detaljer og har utvist stor tålmodighet. Fokuset har hele tiden vært dialog mer en konflikt, og kandidaten har jobbet frem mange gode løsninger på denne måten.  

Daatland 3.PNG

Foto: Kjell Inge Søreide

Daatland er spesielt opptatt av vannmiljø, og har i over 20 år nedlagt et stort arbeid for å beskytte bekker, tjern og sjø. Han er ørreten og laksens gode venn, men glemmer heller ikke ålen. Den har lett for å bli glemt, men er en svært viktig del av økosystemet. Kanskje kan vi si at den er en viktig renovasjonsarbeider. 

Daatland er også god til å få med seg frivillige og samarbeider med velforeninger, Statsforvalteren, Randesund Bydelsråd og utbyggere. Gjennom årene har han organisert nedlegging av 40-50 tonn med gytegrus, samt stiftet Randesund Bekkelag. Dette har ført til at det fortsatt er liv i bekkene, og at Randesunds innbyggere har en uvurderlig kvalitet i sitt nærmiljø. 

Bengt Øyvin Daatland har igjennom årene lagt ned tusentalls av timer med dugnadsarbeid, og vist stort samfunnsengasjement.

Daatland 2.PNGFoto: Kjell Inge Søreide