Miljøprisen 2024 til Mira Svartnes Thorsen

– Det er en stor glede å tildele Mira Svartnes Thorsen Kristiansand kommunes miljøpris for 2024, annonserte juryleder Odd Nordmo under Miljøukas åpningsfest på Christiansholm festning 3. juni.

Mira Svartnes Thorsen med miljøprisen

Mira Svartnes Thorsen med det synlige beviset på at hun er tildelt Kristiansand kommunes miljøpris for 2024. Kommunalsjef klima og arealutvikling Knut Felberg og klimarådgiver og prosjektleder for Miljøuka 2024 Elizabeth Rojas applauderer i bakgrunnen. (Foto: Ragna Marie Henden)

– Vinneren av årets miljøpris utgjør en stor forskjell for klima og miljø, og også for næringslivet i Kristiansand. Hun har et utrettelig engasjement for miljøfokus og bærekraft for byen, folket og kulturlivet som imponerer stadig vekk, og er et unikum innen det norske arrangørmiljøet, sa jurylederen ved tildelingen.

– Mira er en person som har klart å forandre måten en gjennomfører konserter på i Kristiansand. Hun jobber konstant for å inspirere og påminne folk om å være mer miljøvennlige, og ber blant annet festivaldeltakerne om å ta med egen kopp, og serverer kun lokalmat på festivaler hun er med å arrangere. Målet hennes er at ingen skal etterlate seg mer enn 20 gram søppel. Det er vekten av rundt tre seigmenn, sa Nordmo i sin tale.

– Hennes innsatt er viktig for både Kristiansand, regionen, Norge og til og med internasjonalt. Hun har vist at med entusiasme, engasjement, kunnskap og systematisk arbeid, får en resultater. Hun bygger bro mellom miljøer, personer og sektorer, og er et forbilde for andre konsertarrangører og kulturbransjen i Agder, nasjonalt og også internasjonalt, det er også noe av begrunnelsen for valg av årets vinner av Miljøprisen, sa jurylederen.

Odd Nordmo

Juryleder Odd Nordmo annonserer årets vinner av Kristiansand kommunes miljøpris under åpningsarrangementet for Miljøuka 2024. (Foto: Ragna Marie Henden)

Tradisjonen tro ble prisen delt ut under Åpningsfesten for Miljøuka, som i år arrangeres for sjette gang av kommunen med mange samarbeidspartnere.

– Tusen takk til juryen, som har «sett meg», for anerkjennelsen, og takk til de som har nominert meg. Største takken går til barna mine Lea og Gunnar, som hver dag er verdens beste grunn til å ha konstruktiv panikk til å gjøre det som gjøres kan, for å sikre en trygg framtid for våre barn og barnebarn, sa en glad vinner av årets Miljøpris, Mira Svartnes Thorsen, i sin takketale.

– Bærekraft handler om helhet, og helheten må ligge til grunn i jobben med bærekraft for å få resultater. En må se på egen drift og langt utover i samfunnet som helhet, hele næringskjeden, praksis i samfunnet, og hva folk flest gjør. Vi må jobbe med alt på samme tid, sa miljøprisvinneren, som selv har fått prisen for å se og sette fokus på det bærekraftige perspektivet i sin helhet i egen festival, og få folk til å gjøre noe med det i praksis.

Om prisvinneren 

Mira Svartnes Thorsen er festivalsjef for Ravnedalen Live, bærekrafts- og utviklingsleder i Dirty Old Town, prosjektleder for omstillingsnettverket Arena for bærekraft, prosjektleder og programsjef for Copagder, medeier og styreleder i Vaktbua, og har de siste 20 årene drevet omfattende arbeid innen politikk, kultur og bærekraftig omstilling. Hun var med på å starte sørlandets største frie helårsarrangør, Dirty Old Town, i 2010.

Mira har 16 år som folkevalgt bak seg, og bruker sin erfaring slik at myndighetene kan innføre reguleringer, krav og nye insentiver for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. Den institusjonaliseringen av miljø- og klimaarbeidet som Mira har arbeidet med i politikken har hun videreført i det private næringsliv og i kulturfeltet.

Svartnes Thorsen har representert Norge i nasjonale og internasjonale grupper som arbeider med omstilling til et bærekraftig samfunn. Sist ved å bli valgt ut blant mer enn 1000 europeiske søkere som en av 30 eksperter på kultur, energi og bærekraft, til å skrive og presentere anbefalinger på feltet til EU-kommisjonen i september 2023.

Vinneren av årets Miljøpris har etablert arena for bærekraft – et omstillingsnettverk for bærekraft og lønnsomhet for kultur- og opplevelsesindustriens økosystem på Sørlandet. Etter å ha opprettet arena for bærekraft, samarbeidet hun med verdikjeden for å omstille Ravnedalen live i 2020. Det har resultert i en helelektrisk festival, med 57 gram restavfall per person, et matsystem basert på lokale råvarer med ambisjoner om å bli et lukket kretsløp, grønne sponsorater og artistavtaler, leverandørutviklingsprosesser og samarbeid langt utover egen interessesfære.

I år gjennomførte vinneren et lærerikt og nyskapende arrangement som heter Copagder. Dette arrangementet hadde et spisset og omstillingsorientert program med internasjonale aktører som kan bidra til at Kristiansand kan bli et sirkulært og regenerativt samfunn.

Om Kristiansand kommunes Miljøpris

Kristiansand kommune opprettet Miljøprisen i 2013.

Prisen deles ut til personer, lag eller virksomheter som har vist innsats og nytenkning i klima- og miljøarbeidet.

Prisen består av en plakett, et beløp på 50.000 kroner - og ikke minst en annerkjennelse og takknemmelighet fra innbyggerne i Kristiansand.

Juryen består av Iben Nøkland, ungdomsrepresentant, Anne Grete Widding, enhetsleder for frivillighet i Kristiansand kommune, Elizabeth Rojas, klima og miljørådgiver i Miljøvernenheten i Kristiansand kommune, Ingrid Michalsen, leder av strategi og utvikling i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Odd Nordmo, juryleder og leder av areal og miljøutvalget i kommunen.

Årets kandidater

I år fikk juryen ni forslag til kandidater.

Organisasjoner

 • Søgne Dykkerklubb
 • Wayback Kristiansand
 • Matsvinn-prosjektet og alle omsorgssentre i byen
 • Ravnedalen Live

Enkeltpersoner

 • Peder Johan Pedersen
 • Anne Line Gangså Tørresen
 • Mira Svartnes Thorsen
 • Marte Rossvåg Ulltveit-Moe
 • Sindre Fosse
Kriterier

Forslagene ble vurdert ut fra følgende kriterier:

 • Omstilling til grønn økonomi og flere miljøvennlige arbeidsplasser
 • Miljøvennlig produksjonsprosess og produktutvikling
 • Styrke Kristiansands omdømme som miljøby
 • Miljøriktig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall
 • Miljøvennlig logistikk og transport
 • Miljøvennlig materialbruk og bygging
 • Redusert energiforbruk
 • Øke befolkningens kunnskap og holdninger

For mer informasjon og intervjuer, kontakt:

Juryleder Odd Nordmo
E-post: odd.nordmo@kristiansand-bystyre.no
Mobil: 90 66 71 11