Helhetlig oppfølging av barn og familier i Agder

Kristiansand tema

Helhetlig oppfølging av barn og familier i Agder

Prosjektene fra folkehelseprogrammet i Agder videreføres i dette prosjektet, og inkluderer Bedre tverrfaglig innsats (BTI), Nye mønstre- trygg oppvekst i tillegg til prosjektet, Godt begynt. Målet er å videreutvikle et helhetlig system for identifisering og oppfølging av barn, unge og deres familier med behov for ekstra hjelp og støtte.
Prosjektet vil systematisere aktiviteter i ordinære, universelle tjenester og pågående initiativ for å sikre kvalitet og kompetanseutvikling. 
Basert på erfaringene fra arbeidet med BTI og Nye mønstre kan samhandlingsmetodikkene videreutvikles slik at disse kan tas i bruk for andre aldersgrupper og problemstillinger enn det hittil er gjort.
Erfaringene fra Nye mønstre-satsingen kan videreutvikle metodikk for spesialiserte koordinator-tjenester til enkeltpersoner og familier som strever på andre områder enn lavinntekt.
God begynt kartleggingen skal fortsette slik at barn og unge med behov for ekstra hjelp lettere identifiseres og at tiltak settes inn på et tidlig tidspunkt.