Prosjekt for helsehjelp til barn og unge

Åtte kommuner på Agder deltar i prosjektet Godt begynt som skal gi rask og effektiv helsehjelp til barn og unge.

foto-jon-petter-thorsen-aptum-dsc_6610-1200px.jpg_fullwidth.jpg

Foto: Jon Petter Thorsen 

De andre partnerne i prosjektet er UiA, Sørlandet sykehus, Agder fylkeskommune, Egde Consulting og Folkehelseinstituttet.

Nettside til prosjektet

Forskningssjef Eirik Abildsnes i Kristiansand kommune leder den første fasen av prosjektet fram til 2021. Han er fornøyd med kartleggingsverktøyet prosjektet har valgt å satse på og ser fram til å utvikle teknologien.

Eirik Abildsnes_KWT.jpg

Eirik Abildsnes (foto: Kristin Wallem Timenes)

– Det må være enkelt og intuitivt for foreldre og barn å bruke systemet. Samtidig skal teknologien integreres i de digitale systemene som helsestasjoner og skolehelsetjenesten bruker daglig, sier Abildsnes. 

Forskningssjefen i Kristiansand kommune håper dette prosjektet blir begynnelsen på et varig samarbeid mellom Agder-kommuner, sykehus og universitetet om forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til barn og unge. 

– Kommunen har sammen med fylkeskommunen utfordret UiA til å etablere et senter for forskning på folkehelse og levekår i landsdelen, sier Abildsnes. 

Les mer om prosjektet i denne artikkelen