Nyheter og nyhetsbrev

Her vil du finne en invitasjon og siste nytt om prosjektet

Invitasjon

Vi har kontaktet kommuner i Agder med tilbud om deltakelse i det regionale prosjektet «Helthetlig oppfølging av risikoutsatte barn og familier». Prosjektet handler om  hvordan kommunene på Agder kan jobbe bedre med å forebygge, oppdage og hjelpe barn og familier i risiko. Dette henger tett sammen med arbeidet med ny barnevernreform/oppvekstreform, kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, samt lovendringene som er presentert i prop. 100L.

Invitasjon til kommuner til å delta i prosjektet

Nyhetsbrev mai, 2022

Nyhetsbrev juni, 2022

Nyhetsbrev september, 2022

Nyhetsbrev oktober, 2022

Vedlegg: Invitasjon til Workshop 20.oktober 2022  (Påmelding her)