Søk barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, men det kan også søkes gjennom hele året. Søknader som sendes inn etter 1. mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig.

Barnehager i Kristiansand

Barnehager i Kristiansand har et variert barnehagetilbud med små og store barnehager, variert faglig innhold og geografisk spredning. 

Rekruttering - gode grunner til å gå i barnehage. Lenke til Utdanningsdirektoratets nettside med faktaark og filmer på flere språk. 

 

Søk, besvar tilbud eller si opp barnehageplass

I Foresattportalen kan du søke barnehageplass, søke redusert foreldrebetaling og si opp barnehageplass. Ved oppsigelse før avtalt startdato kan plassen dessverre ikke sies opp via systemet, i disse tilfellene må skriftlig oppsigelse sendes til barnehagen. 

Den enkelte barnehages opptakskriterier er definert i barnehagens vedtekter. Det anbefales å lese vedtektene før du søker plass. 

Søk barnehageplass - Foresattportal

Hvis du ønsker hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan du kontakte ansatte i innbyggertorget på Nodeland, Tangvall og i Rådhuskvartalet. 

Ledige barnehageplasser

Barnehagene tilbyr plass etter ventelisten ved ledig kapasitet. Hvis det ikke er aktuelle søkere på ventelisten blir plassene lagt ut i oversikt over ledige barnehageplasser. Det er dessverre få ledige plasser i vårhalvåret. 

Ledige barnehageplasser

Hovedopptak til barnehage

Barn med rett til barnehageplass jfr barnehageloven § 16 er:

  • Barn som fyller ett år senest i november.
  • Familien må bo i Kristiansand senest i august
  • Det må søkes plass innen søknadsfristen 1. mars.
  • Det må søkes oppstart senest i august, evt. senest den måneden barnet fyller ett år hvis barnet er født i september, oktober eller november.

Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester har rett til å bli prioritert uavhengig av alder jfr. barnehageloven §18.

Hvis du overskriver søknaden (endrer opprinnelig søknad) beholder du opprinnelig søknadsdato. Ved endring av søknad fra 2. mars 2024 vil søknaden få endringsdato som søknadsdato. 

Tilbud om barnehageplass

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Tilbud om plass sendes fra ca. 20. mars 2024. Tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august.

Tilbud sendes til søkerens elektroniske postkasse, som Digipost eller E-boks, eller Altinn.no hvis søkeren ikke har elektronisk postkasse. Brevet kan også leses i Foresattportalen.

For å besvare tilbudet må du logge på Foresattportalen. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter.

Betaling for barnehageplass

Fra 1. august 2024 blir makspris for en barnehageplass redusert til 2.000 kroner per måned. 

Informasjon om foreldrebetaling, kostpenger, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid:

Priser og redusert betaling

Klagerett

Søkere som ikke får tilbud om sitt første eller andre ønske oppfylt kan kreve begrunnelse og klage på avgjørelsen. Retten gjelder søkere som har rett til barnehageplass etter barnehageloven §16

En eventuell klage sendes Kristiansand kommune, se kontaktinformasjon nederst på siden.