Oppgradert turløype mellom Kuholmsbukta og Prestebekken

Legg gjerne turen innom den nylig oppgraderte turløypa mellom Kuholmsbukta og Prestebekken i påska. Den går også innom Bertesbukta, hvor det nye stupetårnet snart er på plass.

IMG_7156_beskjært.jpg

Ny turvei på Gleodden gir god adkomst til de gamle kanonstillingene og trappa ned til Bertesbukta. 

I vår har parkvesenet utbedret turløypa fra Gleodden, gjennom Marvika og fram til Prestebekkens utløp i Kongsgårdbukta. Dermed er det en sammenhengende turløype på hele strekningen fra Kuholmsbukta til Prestebekken.

– Marvika og Bertes er en fantastisk lokal perle egnet for friluftsliv og rekreasjon hele året, sier Trond Johanson i parkvesenet, og som er prosjektleder for oppgraderingen.

IMG_7128_beskjært.jpg

Ny strandpromenade i Torsviga ved Sør Arena.

Se kart over turløypa her

Kommunalt eid friluftsområde

Bertes – Gleodden – Marviga er et kommunalt eid friluftsområde. I Bertes er det flotte badestrender og brygger, og snart kommer nytt stupetårn. Åpningsfest for stupetårnet er planlagt til 24. mai.

Du kan lese mer om stupetårnet i Bertesbukta her

Flotte kulturminner

På Gleodden er det flotte kulturminner bestående blant annet av gamle forsvarsverk og kanonstillinger. Parkvesenet har i vår ryddet frem kanonstillingene samtidig med utbedringen av turløypa.

IMG_7157_beskjært.jpg

Kanonstilling fra slutten av 1800 er ryddet frem fra vegetasjonen og har fått nytt gjerde. 

– Denne turløypa kopler seg til turløypa langs Prestebekken som leder opp i Jegersberg og Skråstadheia. Turløypa gir også en tilkopling til turløypenettet mot Ringåsen og Ringknuden, forteller Johanson.

Du kan lese mer om turveien mellom Kuholmsbukta og Prestebekken her
Flere bilder fra turløypa nederst på denne siden.

Kart over turløypa

Kartet viser hvor turløypa går, fra Kuholmsbukta, via Bertes, Gleodden, Marvika og til Prestebekken.

Bertes - Marviga kart.jpg

Flere bilder fra turløypa

IMG_7132_beskjært.jpg

Nyetablert turløype fra Hesteheia og ned til Sør Arena.

IMG_7141_beskjært.jpg

 I sårbart terreng må man benytte små anleggsmaskiner til å etablere turløyper.

IMG_7149_beskjært.jpg

En av de gamle militærveiene har fått nytt grusdekke.

Alle foto: Trond Johanson