Turvei mellom Kuholmsbukta og Prestebekken

Den siste strekningen på en turveiforbindelse mellom Kuholmsbukta og turveien langs Prestebekken, ble ferdigstilt i mars dette året.

FERDIG PROSJEKT

  • Adresse: Nedre Lund
  • Startdato: februar 2022 
  • Estimert sluttdato: mars 2022
  • Kostnadsramme: 1,3 millioner kroner
  • Lengde: 700 meter  
  • Samarbeid mellom: KNAS og Kristiansand kommune 

Parkvesenet har etablert ny turveiforbindelse fra Kuholmsbukta til Prestebekken. Den siste strekningen mellom Gleodden og Prestebekken ble ferdigstilt i vår. 

Turveien har varierte opplevelser. Her kan man gå fra båtliv og bading i Bertesbukta, over utsiktspunkter på Gleodden, langs brygger og parkområde i Marvika, forbi Sør Arena og Kristiansands bobilcamping til det frodige parkdraget langs Prestebekken.

Besøksadresse:

Turvei mellom Gleodden og Prestebekken
4634 Kristiansand