Turvei mellom Kuholmsbukta og Prestebekken

Den siste strekningen på en turveiforbindelse mellom Kuholmsbukta og turveien langs Prestebekken, ble ferdigstilt i mars dette året.

FERDIG PROSJEKT

  • Adresse: Nedre Lund
  • Startdato: februar 2022 
  • Estimert sluttdato: mars 2022
  • Kostnadsramme: 1,3 millioner kroner
  • Lengde: 700 meter  
  • Samarbeid mellom: KNAS og Kristiansand kommune 

Parkvesenet har etablert ny turveiforbindelse fra Kuholmsbukta til Prestebekken. Den siste strekningen mellom Gleodden og Prestebekken ble ferdigstilt i vår. 

Turveien har varierte opplevelser. Her kan man gå fra båtliv og bading i Bertesbukta, over utsiktspunkter på Gleodden, langs brygger og parkområde i Marvika, forbi Sør Arena og Kristiansands bobilcamping til det frodige parkdraget langs Prestebekken.

Turvei fra Kuholmsbukta til Prestebekken

Turvei fra Kuholmsbukta til PrestebekkenTurvei fra Kuholmsbukta til PrestebekkenTurvei fra Kuholmsbukta til PrestebekkenTurvei fra Kuholmsbukta til Prestebekken

Besøksadresse:

Turvei mellom Gleodden og Prestebekken
4634 Kristiansand