Stupetårn i Bertes

Det er bygget ny betongbrygge og nytt stupetårn med høydene 3, 5 og 10 meter i Bertesbukta.

FERDIG PROSJEKT

  • Adresse: Bertesbukta
  • Startdato: 06.12.21
  • Sluttdato: 15.05.22
  • Kostnadsramme: 10 millioner kroner
  • Hva bygges: Ny betongbrygge med stupetårn på 3, 5 og 10 meter
  • Entreprenør: Repstad Anlegg AS (totalentreprenør)
  • Samarbeid med: Steelmaster AS og Dagfinn Skaar AS
  • Prosjektledelse: Kristiansand kommune, parkvesenet

Stupetårn i Bertes

Badeområde i Bertes

Det opprinnelige stupetårnet som stod i Bertes ble fjernet på 1970-tallet. I ettertid har det vært sterke ønsker om å bygge nytt stupetårn her og flere løsninger har blitt foreslått. Da 3-meteren av sikkerhetsmessige grunner ble fjernet i 2014, ble ønsket om nytt stupetårn for alvor satt på dagsorden.

I 2019/2020 ble det gjennomført et skisseprosjekt for realisering av stupetårn i Bertes. I skisseprosjektet ble det vist hvordan et komplett anlegg med betongbrygge og stupetårn med høydene 3 m, 5 m og 7,5 m kunne bygges. I etterkant av skisseprosjektet kom flere aktører på banen, og bedrifter tok initiativ til spleiselag for å få stupetårn realisert. Det kom i denne sammenheng ønsker om å bygge tårn på 10 m, som var høyden på det gamle stupetårnet.

Stupetårnet ble ferdigstilt før sommersesongen 2022, og ble åpnet med stor folkefest. 

Kontaktinformasjon

Parkvesenet ved Helmer Espeland. 

helmer.espeland@kristiansand.kommune.no

Foto underveis i prosjektet

Stupetårn i Bertes

Stupetårn i BertesDe to bildene over viser produksjonen av stupetårnene i Polen, tidlig i februar 2022.

Stupetårn i Bertes

Stupetårn i BertesTidlig i mars ble det satt ned foringsrør for stålkjernepeler, som brygge og stupeanlegget fundamenteres på. 

Stupetårn i Bertes

Besøksadresse:

Teglverksveien 34
Kristiansand