Stupetårn i Bertes

I prosjektet inngår ny betongbrygge og stupetårn med høydene 3, 5 og 10 meter.

FERDIG PROSJEKT

  • Adresse: Bertesbukta
  • Startdato: 06.12.21
  • Estimert sluttdato: 15.05.22
  • Kostnadsramme: 10 millioner kroner
  • Hva bygges: Ny betongbrygge med stupetårn på 3, 5 og 10 meter
  • Entreprenør: Repstad Anlegg AS (totalentreprenør)
  • Samarbeid med: Steelmaster AS og Dagfinn Skaar AS
  • Prosjektledelse: Kristiansand kommune, parkvesenet

Les om åpningsfesten 7. juni 2022  her

Det opprinnelige stupetårnet som stod i Bertes ble fjernet på 1970-tallet. I ettertid har det vært sterke ønsker om å bygge nytt stupetårn her og flere løsninger har blitt foreslått. Da 3-meteren av sikkerhetsmessige grunner ble fjernet i 2014, ble ønsket om nytt stupetårn for alvor satt på dagsorden.

I 2019/2020 ble det gjennomført et skisseprosjekt for realisering av stupetårn i Bertes. I skisseprosjektet ble det vist hvordan et komplett anlegg med betongbrygge og stupetårn med høydene 3 m, 5 m og 7,5 m kunne bygges. I etterkant av skisseprosjektet kom flere aktører på banen, og bedrifter tok initiativ til spleiselag for å få stupetårn realisert. Det kom i denne sammenheng ønsker om å bygge tårn på 10 m, som var høyden på det gamle stupetårnet.

Etter anbudskonkurranse er nå Repstad Anlegg AS som totalentreprenør i full gang med å realisere prosjektet. I prosjektet inngår ny betongbrygge og stupetårn med høydene 3, 5 og 10 meter.

Selve brygga ventes ferdig i løpet av april, og tårnene monteres med mobilkran fortløpende så fort betongen er tilstrekkelig herda. Rekkverk og håndløpere monteres når tårnene er på plass. Det blir også gjennomført en mindre justering av bunnen under 10-meteren i mai.

Kontaktinformasjon

Parkvesenet ved Helmer Espeland. 

helmer.espeland@kristiansand.kommune.no

Foto underveis i prosjektet

Resized_20220209_134238.jpeg

Resized_20220209_134116 (002).jpegDe to bildene over viser produksjonen av stupetårnene i Polen, tidlig i februar 2022.

20220301_123339.jpg

Boring.jpgTidlig i mars ble det satt ned foringsrør for stålkjernepeler, som brygge og stupeanlegget fundamenteres på. 

Stupetårn i Bertes

Besøksadresse:

Teglverksveien 34
Kristiansand