Tilskudd samlivskurs og foreldresamarbeid

Kristiansand kommune utlyser nå tilskudd til frivillige organisasjoner som vil tilby samlivskurs eller foreldresamarbeidskurs.

bilde av familie

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å sørge for at par med barn som ønsker støtte til å utvikle og holde ved like et godt samliv får tilbud av god kvalitet. Et viktig mål med dette er å skape en trygg og stabil familiesituasjon. Ordningen omfatter også foreldresamarbeid om felles barn etter samlivsbrudd.

Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner som er registrert i Kristiansand kommune.

Målgrupper: par med barn som ønsker å arbeide med forholdet sitt eller ekspartnere med felles barn.

Her finner du mer informasjon og lenke til søknadskjema.