Demenstilbud vekker stor nasjonal interesse

Forrige uke fikk vi besøk av varaordfører Knut Tønnes Steenersen, utvalgsleder Bjørn Kløvstad, kommunedirektør Øyvind Henriksen og leder for omsorg (område) Torbjørn Engh ved Nordre Follo kommune.

T.v. Torbjørn Eng, Knut Tønnes Steenersen, Øyvind Henriksen, Bjørn Kløvstad, Line Stenerund og Mette Moe Olsen

Nasjonal oppmerksomhet

Strømmehaven er et kommunalt tilbud for personer med demens i Kristiansand. Tilbudet består av seks bokollektiv, hage, restaurant, matbutikk, kafe, fotterapeut, frisør og en rekke fritidstilbud. Målet er at beboerne skal leve mest mulig likt det livet de hadde før sykdommen. – Vi må ta verden inn til Strømmehaven, når beboerne ikke kan bevege seg så mye ut, sier enhetsleder Mette Moe. Hun poengterer viktigheten av å fjerne tabuet rundt sykdommen.  

Strømmehaven har sin egen butikk som beboerne kan handle i

Nordre follo skryter av tilbudet

I løpet av besøket fikk kommunedirektør Camilla Dunsæd, ordfører Mathias Bernander og varaordfører Charlotte Beckmann med følge fra Nordre Follo hilst på noen av beboerne og sett de ulike kollektivene, som er designet med møbler og interiør i ulike stiler. – Det er veldig fint å bo her. Da jeg fikk tilbudet, var jeg ikke sen med å takke ja, sa en av de kvinnelige beboerne. – Det er gøy at det ble slik som vi tenkte, sier Dunsæd. - Det er et eget hjem og det er beboernes hjem, sier enhetsleder Moe. Man skal ikke føle at man bor på en institusjon, men at det er gjenkjennbare omgivelser og trygghet. 

Ved spørsmålet om Nordre Follo ønsker å gjøre noe lignende, svarer varaordfører Knut Tønnes Steenersen at de er her for å bli inspirert, stille spørsmål og ta med seg motivasjonen tilbake til Nordre Follo for å se på lignende tiltak som kan gjøres for personer med demens.  

Eget hukommelsesteam

Kristiansand kommune har et eget hukommelsesteam som er et lavterskeltilbud som kan bistå personer eller pårørende ved spørsmål om eller mistanke om demens. Kathrine Færestrand fra hukommelsesteamet holdt en presentasjon om hvordan kommunen blant annet jobber med utredning, oppfølging og kartlegging av personer med demens. Med seg hadde hun kommunalsjef for hjemmetjeneste og rehabilitering Mette Brevigh Nilsen. Nilsen snakket blant annet om at vi må endre fokus fra «hva er i veien med deg» til «hva er viktig for deg» og viste til et modulbasert opplæringstilbud for ansatte i kommunen. Modulene omhandler temaer som blant annet lindring, smittevern, diabetes, kols og fysisk aktivitet.  

Varaordfører Charlotte Beckmann var på besøk

En innholdsrik dag

Dagen bød på mange refleksjoner, tanker og kompetansedeling. Kristiansand kommune ønsker å samarbeide med andre kommuner og deler gledelig av positive erfaringer. Utvalgsleder Bjørn Kløvstad poengterer at ordet «kollektiv» er et fint ord som de ønsker å ta med seg videre. – Vi ønsker at elementer fra Strømmehaven skal bli tatt med videre til ulike steder nasjonalt og at vi kan inspirere andre, sier Moe.