Valg 2023

Her er oversikten over hvem som ble valgt inn i bystyret i kommunestyrevalget 11. september 2023. Bystyret konstituerte seg 11. oktober.

Mathias Bernander valgt til ordfører 

Mathias Bernander (H) ble 11. oktober 2023 valgt til ordfører. Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) ble valgt til varaordfører.

Møtet ble sendt på kommunens nett-TV

Partier og representanter i det nye bystyret

De 57 plassene i det nye bystyret ble fordelt på denne måten:

Høyre: 17
Arbeiderpartiet: 8
Kristelig Folkeparti: 7
Fremskrittspartiet: 5
SV - Sosialistisk Venstreparti: 4
Pensjonistpartiet: 3
Venstre: 3
Miljøpartiet De Grønne: 2
Rødt: 2
Senterpartiet: 2
Industri- og næringspartiet: 1
Kleppelista: 1
Konservativt: 1
Partiet Sentrum:1

Høyre: 17

Mathias Bernander
Nicolai Østeby
Anne Norunn Tveiten Benestad
Odd Nordmo
Arve Stokkelien
Amalie Gunnufsen
Vegard Kristian Møller Launes
Erle Wright Severinsen
Grethe Jakobsen Alver
Raymond Larsen
Hans Erik Munkvold Fiskvik
Ismail Ahmed Mahammed
Kjetil Aasen
Helge Reisvoll
Mentor Rashica
Ingrid Trønnes Mæhre
Mette Fimreite Roth

Vararepresentanter

Kristin Tallaksen
Merete Gulbrandsen Tholin
Lena Jeanette Juel
Anita Sindland Dietrichson
Tom Løchen
Thea Ahmed Ommundsen
Elisabeth Slotte
Kristine Løite-Blom
Jonas Dahl Spiris
Øystein Hjorthaug
Irene Josefine Maria Ones
Roy Hoel
Randi Røinaas Lomeland
Tom Opsahl Svensen
Tor Sigbjørn Utsogn
Anne Christin Høyem
Randi Haukom
Helene Henriksen Knudsen
Hedda Velaug Løvland
Harry Gordon Fuglestad

Arbeiderpartiet: 8

Kenneth Mørk
Trond Henry Blattmann
Adriana Ruiz Parada
Åse Birgit Løvdal
Ida Branthus Hirst
Jannike Amalie Arnesen
Abdullahi Mohamed Alason
Neda Blakstad

Vararepresentanter

Jan Erik Tønnesland
Axel Gjellestad
Mona Dia
Tore Mydland
Jesper Thoresen
Audun Hinna Øvrebø
Stina Torjesen
Kjerstin Breistein Danielsen
Benedicte Nordlie
Maryam Dahmani Bokdasji
Espen Larsson Evensen

Kristelig Folkeparti: 7

Charlotte Beckmann Finnestad
Sigrun Sæther
Jonas Ek
Tor Kristian Ludvigsen
Atle Aasen
Silje Vårlid
Ebbe Boel Pedersen

Vararepresentanter

Tore Heidenreich
Anette Nygård Kristoffersen
Audun Abrahamsen
Sigrid Viste
Monica Røsnes
Sigrid Moseid Øverland
Nora Ovedie Kjellevik
Arne Skraastad
Janette Kleivset
Glenn Oskar Austegard

Fremskrittspartiet: 5

Stian Storbukås
Tom Jørgensen
Julie Hetland
Gry Vibeke Aga Stubstad
Øistein Hatlebakk

Vararepresentanter

Andreas Rolf Kvist Jacobsen
Steinar Bergstøl Andersen
Kasper Lohne Johansen
Jannicke Svaba Halvorsen
Egel Terkelsen
Arild Birkenes
Rune Kvevik
Stig Even Søvik Lillestøl

SV - Sosialistisk Venstreparti: 4

Andreas Landmark
Robin Hansson
Tonje Jondahl Alvestad
Heidi Johansen

Vararepresentanter

Annette Longnes Jensen
Per Gunnar Salomonsen
May Erna Karlsen
Mali Steiro Tronsmoen
Maia Susanne Viig Skjeggedal
Thea Ask Mikkelsen
Alf Egil Holmelid

Pensjonistpartiet: 3

Svein-Harald Mosvold Knutsen
Roy Fardal
Helén Rosvold Andersen

Vararepresentanter

Svein Mykland
Bernt Erik Olsen
Jørgen Pettersen
Åse-Gunn Linda Mosvold Hogga
Sissel Mosby Nilsen
Heidi Pedersen

Venstre: 3

Jacob Haugmoen Handegard
Christine Alveberg
Petter Benestad

Vararepresentanter

Ragnhild Angell Wennberg
Iselin Bøge Rom
Caroline Wergeland Lofthus
Pernille Benestad
Trym Braathen
Frode Bjørgo

Miljøpartiet De Grønne: 2

Hildegunn Marie Tønnessen Seip
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Vararepresentanter

Elisabeth Garlie Udjus
Evren Ünal
Jan Kristian Sæbø
Oda Sofie Lieng Pettersen
Birte Simonsen

Rødt: 2

Kasper Bekkeli Espeland
Glenn-Rune Seland

Vararepresentanter

Hege Baggethun
Ayat Majbel Saeid
Lorena Delgadillo Neira
Halvor Fjermeros
Vivian Jacobsen

Senterpartiet: 2

Ole Magne Omdal
Jack Andersen

Vararepresentanter

Bjørn Helge Foshaugen
Grethe Holberg
Magne Thorvald Bakken
Bjarne Bentsen Lieng
Kjell Eirik Haavold

Industri- og næringspartiet: 1

Ian Martin Reed

Vararepresentanter

Atle Torstensen
Stefan Kaarbø
Åshild Haga
Kjell Åmund Nesland

Kleppelista: 1

Vidar Sveinung Kleppe

Vararepresentanter

Alf Albert
Makvan Kasheikal
Lene Jakobsen
Alette Dybesland Lie 

Konservativt: 1

Ole Iacob Prebensen

Vararepresentanter

Linda Tånevik
Bjørn Voreland
Magne Gulbrandsen
Anita Voreland

Partiet Sentrum: 1

Erik Rostoft

Vararepresentanter

Irene Solli
Iselin Berglyd Holme
Jens Anders Ravnaas
Islam Badrudievich Aliev

Endelig valgresultat - valgoppgjør for Kristiansand kommune

Valgoppgjør - Valgstyrets møtebok (PDF)

I valgoppgjøret blir resultatet fra opptellingen regnet om til fordeling av representanter. Valgoppgjøret viser dermed hvor mange representanter partiene får og hvilke representanter som er valgt inn i det nye bystyret.

Valgresultater finner du på nettsiden under:

Valgresultater (ekstern lenke)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år. I 2023 var valgdagen mandag 11. september.

Municipal and county council elections 2023

Information in english for voters in the municipal and county council elections 2023:

Municipal and county council elections 2023 (external web page)

Valglokaler og åpningstider på valgdagen

Valglokalene stengte mandag 11. september kl. 21.00.

På valgdagen må du stemme i kommunen du var folkeregistrert bosatt per 30. juni i år. Du kan selv velge hvilket valglokale du ønsker å bruke. Husk legitimasjon.

Valglokaler
Krets Valglokale
Flekkerøy Flekkerøyhallen, Lindebøskauen 104
Ytre Vågsbygd Møvighallen, Flatholmveien 1
Indre Vågsbygd Vågsbygd kultursenter (Vågsbygd samfunnshus), Kirsten Flagstads vei 30
Hellemyr Hellemyrhallen, Hellemyrbakken 70
Tinnheia/Grim Idda Arena, Møllevannsveien 36
Kvadraturen Innbyggertorget i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
Lund syd Lund kirke, Marviksveien 5
Lund nord Gimlehallen, Jegersbergveien 3
Gimlekollen/Fagerholt Fagerholt skole, Tretjønnveien 2
Torridal Torridalshallen, Setesdalsveien 359
Justvik Valgkretsen er slått sammen med Gimlekollen/Fagerholt, valglokale Fagerholt skole
Tveit Ve skole, Kalvåsveien 42
Hånes Brattbakken skole, Øvre Brattbakken 1
Søm/Strømme Sukkevannshallen, Dvergsnesveien 27
Ytre Randesund Dvergsnes skole, Odderhei 1
Søgne Tangvallhallen, Gamle Høgskolevei 1 (nytt valglokale)
Nodeland Sygna kultursenter, Songdalsvegen 53 (nytt valglokale)
Finsland Heradshuset på Brandsvoll, Songdalsvegen 837 Finsland
Rosseland Valgkretsen er slått sammen med Nodeland, valglokale Sygna kultursenter
Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg?
  • Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som vil ha fylt 18 år inne utgangen av valgåret, og som er blitt folkeregisterført bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært folkeregisterført som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen.
Gyldig legitimasjon

Du må legitimere deg når du skal stemme. Gyldig legitimasjon kan være:

  • Pass - utgått pass aksepteres også
  • Førerkort - inkludert digitalt førerkort i app
  • Bankkort med bilde
  • Nasjonalt ID-kort
Valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett og ble sendt til stemmeberettigede bosatt i Norge i begynnelsen av august.

På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Du trenger ikke å ta med deg valgkortet for å stemme, og det gjelder ikke som legitimasjon. 

Valgkort (ekstern nettside)

Valglokaler i Kristiansand kommune

Valglokaler og åpningstider:

Lokaler for forhåndsstemming (ekstern nettside)

Valglokaler på valgdagen (ekstern nettside)

Partier som stiller til valg (partilister)

Følgende partier, i alfabetisk rekkefølge, stiller til valg:

Arbeiderpartiet (PDF)

Folkets parti (PDF) 

Fremskrittspartiet (PDF) 

Høyre (PDF)

Industri- og Næringspartiet (PDF)  

Kleppelista (PDF)     

Konservativt (PDF)  

Kristelig Folkeparti (PDF)

Liberalistene (PDF)      

Miljøpartiet De Grønne (PDF)

Norges Kommunistiske Parti (PDF)   

Norgesdemokratene (PDF)   

Partiet Sentrum (PDF)

Pensjonistpartiet (PDF) 

Rødt (PDF) 

Senterpartiet (PDF)

SV - Sosialistisk Venstreparti (PDF)  

Sørlandspartiet (PDF)

Venstre (PDF)  

Stemme hjemme - fristen utløp 6. september kl. 15.00

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på vanlig måte kan be om å få stemme hjemme.

Dette er et alternativ for velgere som har begrenset mobilitet på grunn av sykdom eller uførhet. 

Friste for å be om å stemme hjemme er utløpt. Fristen var onsdag 6. september kl 15.00.

Forhåndsstemming avsluttet fredag 8. september

8. september var siste frist for å forhåndsstemme ved årets valg. 

Informasjon i posten om valget til husstander - "valgpakke"

Det er sendt ut informasjon fra kommunen om valglokaler og åpningstider og ett informasjonsark fra hvert av partiene som stiller til valg, til alle husstander i Kristiansand kommune i uke 35, fra 28. august.

Nyttige lenker

Valg.no (ekstern nettside)
Valglokaler (ekstern nettside)
Valgresultater (ekstern nettside)
Agder fylkeskommunes nettside om valget (ekstern nettside)

Denne siden oppdateres.