Starter planleggingen av nytt helsehus på Eg

Flere helsetjenester skal samles i det nye helsehuset på Eg, som etter planen skal stå ferdig i 2028.

Eg.PNG

Det planlagte helsehuset er markert med blått i skissen. Det røde er sykehusets planlagte akuttbygg.

Bystyret har vedtatt å avsette penger til prosjektering (planlegging) av nytt helsehus på Eg. I skisseprosjektfasen som starter i januar 2023, vil det bli utredet om kommunens helsehus og sykehusets akuttbygg kan bygges vegg i vegg nord for dagens hovedbygg.

Helsehuset skal inneholde ny legevakt, øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD), forsterkede korttidsplasser for ressursintensive pasienter, kommunalt legesenter for fastlegetjenester og samorganisert telefonsentral for legevakt og responssenter. 

Kostnaden for helsehuset er estimert til 500 millioner kroner.

Prosjektet har ikke vært ute på anbud ennå.

Prosjektet har egen side under planlagte byggeprosjekter på temasiden Vi bygger Kristiansand.

Her er direktelenke til prosjektet, hvor du finner mer info og kan holde deg oppdatert om prosjektet