Møteplasser blir tema i Randesund under dialogmøtet 15. juni

– Møteplasser for innbyggerne i Randesund blir et av flere viktige temaer under formannskapets dialogmøte på Haumyrheia skole 15. juni kl. 17-19.30, opplyser kommunens demokratienhet.

Dialogmøte Haumyrheia forhånds.jpg

Disse var på møte med Kristiansand kommunes demokratienhet for å forberede formannskapets dialogmøte. Fra vestre Ellen Steinsland (Fuglevikkleiva velforening), Kai Vardeheim (Rona seniorforening), Anne-Kristin Krzyzowski (Randesund bydelsråd) og Mats Sveindal (Randesund misjonskirke). Foto: Raimond Oseland

Det er demokratienheten i Kristiansand kommune som både planlegger og gjennomfører dialogmøtene på vegne av formannskapet. Rådgiver Raimond Oseland i demokratienheten forteller at de er i tett kontakt med blant annet velforeninger i de aktuelle bydelene for å utarbeide program.

Innbyggerne påvirker

– Det er viktig at de som bor i et område kan påvirke innholdet. Formannskapet skal jo sitte igjen med god innsikt i hva som skjer på hvert enkelt sted. Derfor prøver vi å lage et opplegg hvor både velforeninger, menigheter, idrettsforeninger, næringsliv og andre organisasjoner får delta med innlegg. Politikerne har villet ha søkelys på barn og unges behov, så et fast innslag på alle møtene er innlegg fra et par skoleelever som forteller om fritidstilbudet og hvordan det er å være ung i bydelen, sier Oseland.

Møteplasser ofte tema

– Møteplasser blir ofte tema i dialogmøtene. Så også i Randesund. Engasjement i salen blant publikum er viktig, så vi oppfordrer innbyggere til å møte fram og gripe ordet i siste del av dialogmøtet og fortelle de folkevalgte hva slags møteplasser man ønsker i denne delen av Kristiansand, sier Raimond Oseland. 

I forkant av dialogmøtet i Randesund har demokratienheten hatt flere møter med innbyggerrepresentanter. Siste møtet ble holdt på Haumyrheia skole tirsdag 7. juni. Der møtte de leder for Randesund bydelsråd, Anne-Kristin Krzyzowski, leder for Rona seniorforening, Kai Vardeheim, ungdomspastor Mats Sveindal i Randesund misjonskirke og Ellen Steinsland, som representerer Fuglevikkleiva velforening.

500 unge i kirken hver uke

1500 Randesund misjonskirke.jpg

Randesund misjonskirke er blitt for liten for den omfattende virksomheten menigheten driver, særlig blant barn, ungdom og studenter.

Ungdomspastor Mats Sveindal i misjonskirken på Søm skal sørge for at formannskapet får høre mer om ungdom og møteplasser under dialogmøtet i Randesund.

– Misjonskirken er en av de aller største møteplassene i Randesund. 500 barn og unge er innom kirka vår på Søm hver uke. Vi er en populær, rusfri, trygg og inkluderende møteplass. Kirken betyr mye for mange, men er for lengst blitt for liten. Vi har planer for nybygg som skal gjøre oss enda bedre rustet som kirke med samfunnsoppdrag. Det er et tungt prosjekt for menighetens 450 medlemmer. Jeg håper våre politikere ser hva misjonskirken har betydd og betyr for bydelen, og at de kanskje kan tenke måter å samarbeide med oss på slik at vi lettere kan utvikle oss som viktig møteplass i en voksende bydel med behov, sier ungdomspastor Mats Sveindal.

Ønsker tettere dialog

1500 Krzyzowski.jpg

Anne-Kristin Krzyzowski under dialogmøtet i Randesund 3. november 2021. Foto: Svein Tybakken

Bydelsrådsleder Anne-Kristin Krzyzowski er glad for at samarbeidet med kommunen er blitt bedre etter at dialogmøtene kom i gang.

– Det er fint at dialogmøtene gir mulighet for «Hvermansen» til å møte kommunens sentrale politikere. Som etablert byråd i åtte år er vi i Randesund opptatt av tettere dialog også med det administrative nivået i både kommune, fylke og offentlige aktører, som Agder kollektivtrafikk. Vi ønsker å være en ressurs og samarbeidspartner i konkrete plan- og utbyggingssaker, sier Krzyzowski, og viser til et spennende prosjekt de har samarbeidet med kommunens demokratienhet om et års tid.

Bydelsråd

– Vi har deltatt i samtaler, sammen med representanter fra flere andre bydeler, om hvordan kommunen kan deles opp i bydelsråd som kan påta seg oppgaver som kontaktledd mellom kommune og innbyggere. Ti bydelsråd vil være lettere å forholde seg til masse velforeninger, som i dag. Så er det viktig å finne ut hvordan bydelsrådene skal organiseres og finansieres. Jeg er veldig spent på å se hva dette prosjektet fører til, sier leder for Randesund bydelsråd, Anne-Kristin Krzyzowski.   

20 dialogmøter

Rådgiver Raimond Oseland i Kristiansand kommunes demokratienhet forteller at det er foretatt justeringer i opplegget for dialogmøtene underveis de to årene de har vært arrangert. Blant annet er administrasjonen i kommunen trukket mer inn på grunn av stadige spørsmål om planer og fysiske forhold.

– Nå deltar alltid en representant fra ledergruppen i by- og stedsutvikling. Når vi vet det er interesse for et tema, har vi også åpnet for at kommuneansatte holder innlegg. Ellers er ikke metodikken på møtene endret, sier Oseland, som kan fortelle at med møtet i Randesund kan formannskapet se tilbake på i alt 20 møter.

Det første møtet ble holdt på Tangvall i januar 2020.  Siden den gang har møtene blitt gjennomført på ulike måter på grunn av koronapandemien. Politikerne var lettet da de kunne slutte med de digitale møtene og igjen møte innbyggerne ansikt til ansikt, forteller Oseland.

Program for dialogmøtet i Randesund

Møtet gjelder for områdene Søm, Dvergsnes, Strømme, Benestad og Korsvik Tid og sted: Onsdag 15. juni kl. 17.00–19.30 på Haumyrheia skole.

 • Kommuneplanens arealdel – status og medvirkning i Kristiansand øst v/ Christina Rasmussen, rådgiver i areal og transport i Kristiansand kommune
 • Kommunens ambisjoner for Randesund bydelssenter v/Elisabeth Engemyr, kommunalsjef for innbyggerdialog
 • Veien videre v/plan- og bygningssjef Venke Moe
 • Aida Clarke Stavdal og Celine Stahl fra 9d og Carl Martin Linnebo fra 9c ved Haumyrheia skole
 • Hvordan er det å bo ved Korsvikfjorden?  v/Anne Elizabeth Stie, Korsvikfjorden velforening
 • Møteplass for seniorer, v/Kai Vardeheim
 • Misjonskirkens arbeid med ungdom i Randesund, v/Mats Sveindal
 • NOV i Kristiansand. v/Stine Andersen
 • Den optimale møteplassen, v/Ellen Steinsland
 • Saker som Randesund bydelsråd jobber med, v/Anne Kristin Krzyzowski.
 • Planer for utvikling av kollektivtilbudet i Randesund, v/ Steinar Moberg Bjorøy, AKT

Deretter er det pause med mingling mellom politikere og tilhørere.
Formannskapets medlemmer ønsker uformell prat med innbyggerne i pausen. Deretter er ordet er fritt med pørsmål fra salen og innbyggere som følger møtet på Facebook. Det er satt av ca. en time til dette.

Mer om dialogmøtene

Her kan du komme med innspill