Gi ditt innspill

Formannskapet i Kristiansand gir deg som innbygger mulighet til å komme med innspill også utenom dialogmøtene. I tekstfeltet under kan du skrive inn det du har på hjertet – innspill eller spørsmål. Innspill levert via nettsiden her vil bli presentert for politikerne på lik linje med andre innspill som kommer opp under dialogmøtene.