Gi innspill til barnehage- og skolestruktur i nedre del av Songdalen

30. mai var det informasjonsmøte om utredningen av barnehage- og skolestrukturen i nedre del av Songdalen. Les presentasjonen fra møtet og send ditt innspill innen 13. august.

Det er Norconsult på oppdrag for Kristiansand kommune som gjennomfører et utredningsarbeid om skole- og barnehagestruktur i nedre del av Songdalen. 30. mai ble det avholdt et digitalt informasjonsmøte om prosess og innspillsmulighet.

I informasjonsmøtet presenterte Tonje Eide Kristiansen mandat og alternativer som skal utredes. Sigrid Hestnes presenterte prosess for medvirkning.

Etter presentasjonen kom det noen spørsmål og kommentarer til innspillskjema og mandat. På bakgrunn av innkomne kommenterer er det gjort noen rettelser i innspillskjema. Det var 22 deltakere på møtet. 

Se presentasjonen fra møtet her (PDF)

Send innspill

Interesserte kan nå sende innspill via digitalt skjema. Svarfrist er 13. august.

Innspillsskjema retter seg mot lag, foreninger, FAU, SU og ansatte. 

Send innspill via dette skjemaet

Bli med på innspillsmøte 15. august

15. august blir det innspillsmøte for representanter for de ulike gruppene. Frist for påmelding til møtet er 14. august.

Meld deg på til innspillsmøtet her

prosesslinje for medvirkning songdalen.JPG

Illustrasjon fra presentasjonen

Alternativer som skal utredes

Følgende alternativ skal utredes, i tillegg til dagens tilbudsstruktur:

 1. Bygge 1-7 skole på Rosseland, og på sikt reetablere Birkelid barnehage (eventuelt også Tunballen barnehage) på avsatt barnehagetomt på Løvollen.
 2. Bygge oppvekstsenter med 1-4 skole og barnehage på tomta til Rosseland skole. 5.-7. fra området får skoletilbud på Tunballen. Det er da naturlig at det er Birkelid barnehage som inngår i oppvekstsenteret.
 3. Bygge oppvekstsenter med 1-7 skole og barnehage på tomta til Rosseland skole. Det er da naturlig at det er Birkelid barnehage som inngår i
  oppvekstsenteret.
 4. Etablere Birkelid barnehage på Rosseland og skoleelevene fra området (1-7) får sitt skoletilbud på Tunballen skole (det er også kapasitet på Nygård skole).
 5. Etablere Birkelid barnehage og Tunballen barnehage på Rosseland og skoleelevene fra området (1-7) får sitt skoletilbud på Tunballen. (Det er også kapasitet på Nygård skole).
 6. Etablere bydelshus/samlingslokale og eventuelt nærmiljøpark på Rosseland.
  Skoleelevene fra området (1-7) får sitt skoletilbud på Tunballen. (Det er også kapasitet på Nygård skole). På sikt reetablere Birkelid barnehage (eventuelt også Tunballen barnehage) på avsatt barnehagetomt på Løvollen.
 7. Ev. svømmeanlegg skal også utredes.

Mandat for utredning av barnehage- og skolestruktur i nedre del av Songdalen ble behandlet i formannskapet 6. april 2022.
Du kan lese saken og se vedtaket fra møtet her. Sak 47/22