Åpent infomøte om utredning av skole- og barnehagestruktur i Songdalen

Vi inviterer til et  digitalt informasjonsmøte om arbeidet med utredning av skole- og barnehagestruktur i nedre del av Songdalen mandag 30. mai.

Oppdatert 31. mai 2022
Les her hvordan du kan komme med innspill i den videre prosessen. Frist for innspill er 13. august 2022.

---------------------------------------------

Norconsults avdeling for skole og barnehage er møteleder.

Møtet finner sted mandag 30. mai kl. 18.00 -19.00.

Møtet foregår digitalt via Microsoft Teams og du deltar ved å klikke på lenken under.

Klikk på lenken for å bli med i møtet

I informasjonsmøtet vil rådgivere fra Norconsult presentere:

  • Politisk mandat for oppdraget - hva skal utredes?
  • Hvem kan medvirke og hvordan?
  • Hvordan skal vi jobbe? Når skal ulike aktiviteter foregå?


Det vil bli mulighet for å stille spørsmål til innhold i utredning og prosess. I etterkant av møtet vil det sendes ut informasjon og aktiviteter til medvirkning.

Mandat og bakgrunn for oppdraget

Mandat for oppdraget er å se på hvordan barnehage- og skolestrukturen i nedre del av Songdalen skal løses.

Bakgrunnen for utredningen er situasjonen for Rosseland skole og lokalisering av noen av barnehagene i området.

I mandatet er det lagt frem fem alternativer som skal utredes. Her vil innspillsprosessen kunne åpne for flere alternativ.

Saken ble behandlet i formannskapet 6. april 2022.
Du kan lese saken og se vedtaket fra møtet her. Sak 47/22

Velkommen til møtet!