Fritidsprogrammet Flyt kommer til Kristiansand

Elever ved tre ungdomsskoler i Kristiansand får mulighet til å delta i programmet Flyt, et fritidsprogram utarbeidet av Kronprinsparets Fond i samarbeid med ungdom og fagfolk.

Besøk Hurdal 2-kopi.jpeg

Kronprins Haakon i samtale med Flyt-deltakere i Hurdal. Foto: Katrine Lunke/APELAND

– Det er ungdomsskolene Karuss, Fiskå og Møvik som er valgt ut til å delta i år, sier rådgiver og prosjektleder i Flere i arbeid i Kristiansand kommune, Marianne Stray Aas. – Skolene representerer et tverrsnitt av befolkningen og ligger i nærheten av hverandre. Det er jo ekstra hyggelig at Kronprinsesse Mette Marit har vært elev ved den ene skolen (Fiskå).

Hensikten med Flyt er å forberede overgangen til videregående skole, og dermed styrke ungdommenes mulighet for å velge å ta utdannelse og gjennomføre videregående skole. Dette gjøres blant annet ved å gi ungdommene økt kunnskap om egne og andres styrker. Programmet fungere slik at den enkelte elev må søke om å delta, og så starter opplegget opp i høstferien. Alle som vil kan søke. Det legges opp til at 25-30 elever blir med i årets program.

– Vi vil hjelpe elevene som deltar i Flyt til å ta gode valg når det gjelder videregående og gjøre dem motivert for å fullføre skolen, sier Stray Aas. – En viktig del av fritidsprogrammet er å gjøre elevene mer robuste og å hjelpe dem til å bli bedre kjent med seg selv. Forskningsresultater har vist at fritidsprogrammet har god effekt.

Marianne Stray Aas_lysere.jpg

Rådgiver og prosjektleder i Flere i arbeid i Kristiansand kommune, Marianne Stray Aas. Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune

Det koster litt å gjennomføre dette opplegget, som blant annet består av flotte fritidsaktiviteter for de som er så heldige å bli med. Utprøvingen i Kristiansand blir en del av satsingen Flere i arbeid og prosjektet yrkesrettede utdanningsvalg. Dersom fritidsprogrammet blir vellykket, vurderer kommunen å utvikle tilbudet på flere skoler senere.

Landsdekkende konsept

– På landsbasis har vi en rekke kommuner som allerede er en del av programmet Flyt, og nå er vi glade for å starte et samarbeid med Kristiansand, sier daglig leder i Flyt, Irene Lystrup. – Flyt passer godt inn i Flere i arbeid, som allerede pågår i Kristiansand kommune. Her jobbes det grundig og bra for å forebygge utenforskap og få ungdom til å fullføre skolegangen.

Sarpsborg Elsa-kopi.jpg

Både Flere i arbeid og Flyt handler om å forebygge utenforskap og å få ungdom til å fullføre skolegangen. Bildet viser Flyt-deltakere i Sarpsborg. Foto: Katrine Lunke/APELAND

Offisiell åpning 18. august

Torsdag 18. august blir det snorklipping og offisiell oppstart av Flyt klokka 13.00 på Fiskå skole. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen deltar, og samtlige elever samles i skolegården for oppstarten. Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, som er leder for arbeidsutvalget for flere i Arbeid og medlem Renate Hægeland deltar. Fra Flyt og Kronprinsparets Fond kommer Monika Egeland Hammer og Irene Lystrup, og fra Fritid Vibeke Tangen Kofoed. Elevrådsrepresentantene fra Karuss og Møvig deltar også.

Det blir mulighet for foto og intervjuer umiddelbart etter snorklippingen.

Les mere om Flere i arbeid her.

Her kan du lese mer om programmet Flyt.

Her kan du se en kort film om Flyt: 


Kontakt for media:

Marianne Stray Aas, marianne.stray.aas@kristiansand.kommune.no; tlf.: 41 20 93 49

Kristin Wallem Timenes, kristin.wallem.timenes@kristiansand.kommune.no, tlf.: 95 04 21 17