Anbefaler influensavaksine til risikogrupper

Nå er det ekstra viktig at risikogrupper og helsepersonell i nær pasientkontakt tar vaksine mot influensa. Årsaken er at vi er dårligere rustet til å takle viruset etter tre “rolige” influensasesonger.

Priscilla Hilton.jpg

Priscilla Hilton. Foto: Kristiansand kommune.  

Smittevernoverlege i Kristiansand kommune Priscilla Hilton mener det denne høsten er ekstra viktig at de som anbefales influensavaksine tar den. Årets influensasesong ventes å ramme hardere enn på flere år: 

  • Immuniteten er lav i befolkningen da færre har gjennomgått influensa de 3 siste sesongene.
  • Kutt i covid-19 smitteverntiltak bidrar til at influensaviruset igjen sirkulerer i samfunnet.  

Hilton understreker at vaksinering er en viktig del av beredskapen. Det forventes en ny stigning i antall koronasmittede utover høsten.  
- Med en bølge av influensa på samme tid er det viktig å unngå influensasykdom og begrense alvorlige sykdomsforløp, sier hun.  

Risikogruppene som anbefales influensavaksine

Disse risikogruppene anbefales å ta influensavaksine hvert år: 

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
  • Alle fra fylte 65 år 
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine 
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år 

I tillegg anbefales disse gruppene å ta influensavaksinen:

  • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med nær pasientkontakt 
  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte 
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 
  • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Influensavaksine flere steder.  

Les mer om influensavaksine hos FHI  

To vaksiner på en dag  

De som anbefales å ta vaksinen kan i år få influensavaksine samtidig som de får koronavaksine på kommunens vaksinasjonssenter i Gyldenløves gate 2b.

Vaksinene settes som to forskjellige injeksjoner, og bivirkningene blir ikke større enn om du setter vaksinene på ulike dager.  

- Vi tror det er praktisk for mange å få begge vaksinene samme dag, samme sted, sier Hilton.  

Det er spesielt aktuelt å få influensavaksine og koronavaksine samme dag for gruppen 65+ som skal ha oppfriskingsdose med koronavaksine og pasienter i risikogruppene.  

Bare personer i gruppene nevnt ovenfor som anbefales vaksinen kan få den på vaksinasjonssenteret. 

Det koster 300 kroner å få satt influensavaksinen på vaksinasjonssenteret. Koronavaksine er gratis.  

Gode grunner  

Hilton er opptatt av at det er viktig at helsepersonell med nær pasientkontakt lar seg vaksinere.  

-Det beskytter helsepersonellet selv mot influensasykdom og hindrer at de tar med seg smitte hjem til sin omgangskrets. Helsepersonell har en høyere risiko for å bli smittet på jobb, peker hun på.   

Influensavaksinering beskytter mot alvorlig sykdom og død hos sårbare pasienter ved å hindre smitte fra helsepersonell. Mange pasienter har redusert immunitet og andre har ikke mulighet til å ta vaksiner. 

Smitter uten å vite det 

Man er smitteførende en dag før man får symptomer, og kan slik spre smitten videre før man selv blir syk.  

Mange har også lite symptomer, og sprer smitte uten å vite at de selv er smittet.   

Kontakt for media 

Priscilla Hilton 
Smittevernoverlege Kristiansand kommune 
909 82 244