Vaksinasjonskontoret

Vaksinasjonskontoret ligger i Gyldengården i Gyldenløves gate 23. Det er i samme bygget som NAV holder til.

Fra og med 1. mai 2024 skjer koronavaksinering på  Vaksinasjonskontoret.

Dette tilbys på kommunens vaksinasjonskontor i Gyldenløves gate:

 • Koronavaksinering
 • Reisevaksinasjon og rådgiving før utenlandsreiser
 • Influensavaksinering, vaksine mot lungebetennelse, flåttvaksine, oppdatering barnevaksiner (trippel og polio) og fullføring av hepatittvaksiner
 • Tuberkulosetesting av asylsøkere /flyktninger/familiegjenforente/au pairer/helsepersonell som skal gjeninntre stillinger i helsevesenet/studenter som har hatt utenlandspraksis/utenlandske studenter i utveksling på UIA og andre skoler
 • Smitteoppsporing ved utbrudd av tuberkulose og oppfølging av smittede  

Åpningstider og timebestilling

Det er bare adgang til vaksinasjonskontoret/venterommet hvis du har timeavtale.

Åpningstider:

Ordinær åpningstid og telefontid er mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Telefon: 38 07 57 07

Hvis vi ikke svarer på telefonen er det fordi vi vaksinerer. Ring senere, eller send en e-post.

E-post 

Priser

Prisliste fra og med 1. mars 2024   

Barn på reise

Vaksinasjonskontoret har lagd en egen brosjyre om barn på reise.

Dine vaksiner

"Mine vaksiner" kan du skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år.

Folkehelseinstituttets informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge.

Vaksine mot lungebetennelse

Vi har pneumokokkvaksine – vaksine mot lungebetennelse

Den er anbefalt til alle som kan være utsatt for alvorlig sykdom som følge av pneumokokker.

Se FHIs anbefalinger her 

Vaksinen koster kr. 445, - + kr. 200,- for å få den satt

Frikortet gjelder ikke på vaksinasjonskontoret, bare hos fastlegene.

Influensavaksine

Vi følger retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet FHI.

Kommunen prioriterer målgrupper for influensavaksinering.

Risikopasienter og personer som bor sammen med eller har tilsvarende kontakt med immunsupprimerte, skal fortrinnsvis vaksineres hos fastlegene.

Influensavaksine er også tilgjengelig på apotek og på private klinikker. 

Risikogrupper:
 • Alle personer fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med tileggsrisiko.
 • Prematurt født barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte-karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • lever eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar, som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplantert, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. (f. eks. medfødt kromosomavvik og genetiske syndromer)
Andre:

Helse og omsorgspersonell som har pasientkontakt.

Personer som bor sammen med eller er tilsvarende nær immunsupprimerte.

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Pris for influensavaksine sesong 2023/24: 

Vaksinen tilbys fra 10. oktober 2023. Pris for influensavaksinering: 

 • Kr. 300,- for konsultasjon med vaksine

HPV-vaksine

Tilbudet om gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller senere, er avsluttet. HPV-vaksinen er fortsatt gratis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet for kvinner til og med året de fyller 19, og for gutter født i 2006 eller senere.

Andre må betale vaksinen selv dersom de ønsker den.

Ta kontakt med oss hvis du vil starte vaksinering eller hvis du ikke fikk fullført alle dosene.

Du kan bestille time ved å ringe Vaksinasjonskontoret på telefon 38 07 57 07 eller send e-post

Vaksine mot mpox (apekopper)

Kristiansand kommune tilbyr vaksine mot mpox (tidligere kalt apekopper) til personer som har særlig stor risiko for å bli smittet. Du må selv ta kontakt for å få vaksinen.

Mpox smittes mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt er vanligste smittemåte i utbruddet som startet i 2022. Så langt er det hovedsakelig menn som har sex med menn som er rammet.

Vaksinen som tilbys er en tredjegenerasjons koppevaksine, ettersom mpox skyldes et virus som er beslektet med koppeviruset.

Hvem kan få mpox-vaksine?

Gruppen som kan få vaksinen hos kommunen er utvidet i mai 2023. 

Kommunen tilbyr vaksine til følgende personer:

 • Menn som har sex med menn og transpersoner, med risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex)
Hvor og hvordan får man tilbud om mpox-vaksinasjon?

Dersom du oppfyller kriteriene for vaksinasjon, kan du kontakte Vaksinasjonskontoret på telefon 38 07 57 07.

Når du møter opp til vaksinasjon må du ha gyldig ID. Vaksinasjonen vil dokumenteres i journalen din og registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret, SYSVAK.

Vaksinasjonskontoret ligger i Gyldenløves gate 23, 1.etg. Selve vaksinen er gratis, egenandelen på 200 kr dekker arbeid og utstyr.

Vaksinatørene må vaksinere flere personer samme dag fordi et hetteglass med vaksine er nok til 4-5 personer og vaksinen har kort holdbarhet. Det er derfor viktig at du tar imot timen du får.

Hvordan gis mpox-vaksinen?

Vaksinen settes i det ytterste hudlaget (intradermalt) på overarmen slik at det settes en liten blære som forsvinner etter 5-10 min.    

 • Personer som ikke tidligere har fått koppevaksine får 2 doser intradermalt med 28 dagers mellomrom.
 • Personer som tidligere er vaksinert med koppevaksine (født før 1976 og som har arr etter vaksinasjon) får en dose intradermalt.
Hvor effektiv er mpox-vaksinen?

Vaksinen antas å beskytte godt mot alvorlig sykdom en til to uker etter andre dose er satt.

Det er likevel ikke sikkert at alle vaksinerte blir beskyttet mot mpoxinfeksjon og mot å smitte andre. Derfor bør vaksinerte følge øvrige smittevernråd. 

Hvem skal ikke vaksineres mot mpox?
 • Personer skal ikke vaksineres dersom de har kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen.
 • Personer som har symptomer på apekopper skal ikke vaksineres, samt personer som tidligere har gjennomgått infeksjon med mpox.

Vaksinens sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos personer under 18 år.  Vaksinering vil kun gjøres etter individuell vurdering dersom personen er under 18 år.

Vaksinasjonskontoret

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 57 07