Vaksinasjonskontoret

Kort fortalt

 • Drop in er stengt fra og med 16. mars. Alle må ha timeavtale
 • Reisevaksinasjon og rådgiving før utenlandsreiser
 • Influensavaksinering
 • Tuberkulosetesting /vaksine (BCG)
 • Vaksine mot lungebetennelse
 • Vaksine mot skogflåttencefalitt (flåttvaksine)
 • Oppdatering barnevaksiner (trippel og polio)
 • Fullføring av hepatittvaksiner

Åpningstider

Drop in er stengt fra og med 16. mars av smittevernhensyn

Det er bare adgang til Vaksinasjonskontoret/ venterommet hvis du har timeavtale

Åpningstid og telefontid er mandag – fredag kl 08.30 – 15.30.

Hvis vi ikke svarer på telefon 38 07 57 07 er det fordi vi vaksinerer. Send da gjerne en epost, så ringer vi tilbake så fort vi har anledning.

Vaksine mot lungebetennelse

Vi har nå fått inn Pneumokokkvaksinen - vaksine mot lungebetennelse 

Vaksinen koster 445 kroner + konsultasjon kr 100,-

Den er forbeholdt de som er i risikogruppen. Se FHIs anbefalinger her.

Tilhører du riskogruppene nevnt i FHIs anbefalinger, kan du henvende deg til oss for time til vaksinering.

Influensavaksine

Vaksinasjonskontoret starter ny runde med influensavaksinering til høsten 

Tilbudet gjelder spesielt sårbare grupper og nærkontakter til disse.

Risikogrupper:

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:            

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
Andre:

Helsepersonell som har pasientkontakt

Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Timebestilling

Send en epost og oppgi:

Navn
Fødselsdato
Mobilnummer
Antall personer som skal vaksineres. Barn og voksne
Ved reisevaksine: Reisemål, tidspunkt for reisen og reisens varighet
Ved testing for tuberkulose, oppgi dette.

Priser

Prisliste

Barn på reise

Vaksinasjonskontoret har lagd en egen brosjyre om barn på reise.

Dine vaksiner

"Mine vaksiner" kan du skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år.

Folkehelseinstituttets informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge.

HPV-vaksine

Tilbudet om gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller senere, er avsluttet. HPV-vaksinen er fortsatt gratis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet for kvinner til og med året de fyller 19, og for gutter født i 2006 eller senere.

Andre må betale vaksinen selv dersom de ønsker den.

Ta kontakt med oss hvis du vil starte vaksinering eller hvis du ikke fikk fullført alle dosene.

Du kan bestille time ved å ringe Vaksinasjonskontoret på telefon 38 07 57 07 eller send epost