Vaksinasjonskontoret

KORT FORTALT

 • Drop in er stengt fra og med 16. mars. Alle må ha timeavtale
 • Reisevaksinasjon og rådgiving før utenlandsreiser
 • Influensavaksinering, tuberkulosetesting /vaksine (BCG), vaksine mot lungebetennelse, flåttvaksine, oppdatering barnevaksiner (trippel og polio) og fullføring av hepatittvaksiner
 • Koronavaksinering utføres etter henvisning fra fastlege eller annet helsepersonell. Øvrig koronavaksinering håndteres i regelen av vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret

Åpningstider og timebestilling

Det er bare adgang til vaksinasjonskontoret/ venterommet hvis du har timeavtale.

For å begrense koronasmitten er det viktig at du ikke kommer til time om du har influensalignende symptomer, om du eller en annen i husstanden er i karantene, om du har vært i utlandet eller i nærkontakt med en koronasyk eller smittet siste 14 dager. Dersom dette er tilfellet, ta kontakt, så finner vi en ny time.

Åpningstider

Ordinær åpningstid og telefontid er mandag – fredag kl 08.30 – 15.30.

Koronavaksine ring 38 07 50 00 - tastevalg 6 

Koronavaksinasjonssenterets nettsider 

Andre vaksiner ring: 38 07 57 07

Hvis vi ikke svarer på telefonen er det fordi vi vaksinerer. Ring senere, eller send en epost. 

Eposten skal inneholde disse opplysningene
 • Navn
 • Fødselsdato
 • Mobilnummer
 • Antall personer som skal vaksineres - antall voksne/antall barn.
 • Hva henvendelsen gjelder.
 • Ved reise : Reisemål, tidspunkt for reise og reisens varighet
 • For testing av tuberkulose - oppgi dette.

Vaksine mot lungebetennelse

Vi har pneumokokkvaksine – vaksine mot lungebetennelse

Den er anbefalt til alle som kan være utsatt for alvorlig sykdom som følge av pneumokokker.

Se FHIs anbefalinger her 

Vaksinen koster kr. 445, - + kr. 200,- for å få den satt

Frikortet gjelder ikke på vaksinasjonskontoret, bare hos fastlegene.

Influensavaksine

Vaksinasjonskontoret starter ny runde med influensavaksinering 27. Oktober.

Vi følger retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet.

Kommunen prioriterer målgrupper for influensavaksinering.

Risikopasienter og personer som bor sammen med eller har tilsvarende kontakt med immunsupprimerte, skal fortrinnsvis vaksineres hos fastlegene.

Hos fastlegen er det gratis å få vaksine dersom du har frikort. Dersom du ikke har frikort, kan det kreves en egenandel på inntil kr. 50,- for å få satt vaksinen. 

Helsepersonell og andre ansatte i helse og omsorgsektoren som jobber tett med brukere i behandling og pleie, kan benytte seg av vaksinasjonskontoret.

Influensavaksine er også tilgjengelig på apotek og på private klinikker. 

Risikogrupper:
 • Alle personer fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med tileggsrisiko.
 • Prematurt født barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte-karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • lever eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar, som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplantert, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. (f. eks. medfødt kromosomavvik og genetiske syndromer)
Andre:

Helse og omsorgspersonell som har pasientkontakt.

Personer som bor sammen med eller er tilsvarende nær immunsupprimerte.

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Pris for influensavaksine sesong 2021/22: 

Pris for vaksinering av følgende grupper:

 • Personer i risikogruppene: kr. 200,- for å sette vaksinen.
 • Helse og omsorgspersonell med pasientkontakt: kr. 200,-for å sette vaksinen.
 • Svinerøkterer og andre med regelmessig kontakt med levende griser: kr. 200,- for å sette vaksinen.
 • Andre som ønsker influensavaksine: kr. 300,- (kr. 100,- for vaksinen + kr. 200,- for å sette den).

Frikortet gjelder ikke på vaksinasjonskontoret, bare hos fastlegene.

Priser

Prisliste 

Barn på reise

Vaksinasjonskontoret har lagd en egen brosjyre om barn på reise.

Dine vaksiner

"Mine vaksiner" kan du skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år.

Folkehelseinstituttets informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge.

HPV-vaksine

Tilbudet om gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller senere, er avsluttet. HPV-vaksinen er fortsatt gratis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet for kvinner til og med året de fyller 19, og for gutter født i 2006 eller senere.

Andre må betale vaksinen selv dersom de ønsker den.

Ta kontakt med oss hvis du vil starte vaksinering eller hvis du ikke fikk fullført alle dosene.

Du kan bestille time ved å ringe Vaksinasjonskontoret på telefon 38 07 57 07 eller send epost

Vaksinasjonskontoret

Besøksadresse:

Gyldenløvesgate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38075707