Vaksinasjonskontoret

KORT FORTALT

 • Drop in er stengt fra og med 16. mars. Alle må ha timeavtale
 • Reisevaksinasjon og rådgiving før utenlandsreiser
 • Influensavaksinering, tuberkulosetesting /vaksine (BCG), vaksine mot lungebetennelse, flåttvaksine, oppdatering barnevaksiner (trippel og polio) og fullføring av hepatittvaksiner

Åpningstider og timebestilling

Det er bare adgang til vaksinasjonskontoret/ venterommet hvis du har timeavtale.

For å begrense koronasmitten er det viktig at du ikke kommer til time om du har influensalignende symptomer, om du eller en annen i husstanden er i karantene, om du har vært i utlandet eller i nærkontakt med en koronasyk eller smittet siste 14 dager. Dersom dette er tilfellet, ta kontakt, så finner vi en ny time.

Åpningstider

Ordinær åpningstid og telefontid er mandag – fredag kl 08.30 – 15.30.

For å bestille time, ring: 38 07 57 07

Hvis vi ikke svarer på telefonen er det fordi vi vaksinerer. Ring senere, eller send en epost. 

Eposten skal inneholde disse opplysningene
 • Navn
 • Fødselsdato
 • Mobilnummer
 • Antall personer som skal vaksineres - antall voksne/antall barn.
 • Hva henvendelsen gjelder.
 • Ved reise : Reisemål, tidspunkt for reise og reisens varighet
 • For testing av tuberkulose - oppgi dette.

Vaksine mot lungebetennelse

Vi har nå fått inn Pneumokokkvaksinen - vaksine mot lungebetennelse 

Vaksinen koster 445 kroner + konsultasjon kr 200,-

Den er forbeholdt de som er i risikogruppen. Se FHIs anbefalinger her.

Tilhører du riskogruppene nevnt i FHIs anbefalinger, kan du henvende deg til oss for time til vaksinering.

Influensavaksine

 Vaksinasjonskontoret starter ny runde med influensavaksinering 15. oktober. Vaksinen er kun tilgjengelig for personer i gruppene nedenfor frem til 1. desember 2020.

Dersom det er vaksiner til overs etter denne dato, kan vaksinen bli tilgjengelig for andre. Vi følger retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet.

Influensavaksine er også tilgjengelig hos din fastlege, på apotek og på private klinikker som for eksempel Sørover.

Risikogrupper:

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:            

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
Andre:

Helsepersonell som har pasientkontakt

Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Pris for influensavaksine sesong 2020/21: 

Personer i risikogruppene: Vaksinen er gratis, men vi tar kr. 200,- for å sette vaksinen.

For "andre" som ikke er i risikogruppene : Vaksinen koster kr. 100. I tillegg tar vi kr. 200,- for å sette den.

Dersom vaksinen blir tilgjengelig for personer som ikke er under prioriterte grupper vil vaksinen koste kr. 300,-

Priser

Prisliste 

Barn på reise

Vaksinasjonskontoret har lagd en egen brosjyre om barn på reise.

Dine vaksiner

"Mine vaksiner" kan du skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år.

Folkehelseinstituttets informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge.

HPV-vaksine

Tilbudet om gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller senere, er avsluttet. HPV-vaksinen er fortsatt gratis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet for kvinner til og med året de fyller 19, og for gutter født i 2006 eller senere.

Andre må betale vaksinen selv dersom de ønsker den.

Ta kontakt med oss hvis du vil starte vaksinering eller hvis du ikke fikk fullført alle dosene.

Du kan bestille time ved å ringe Vaksinasjonskontoret på telefon 38 07 57 07 eller send epost