Utviklingssentral

Om utviklingssentralen

Frisklivssentralen Kristiansand har avtale med Helsedirektoratet om å være utviklingssentral. Som utviklingssentral skal vi bidra til erfaringsutveksling, nettverks- og kompetansebygging, kvalitet og videreutvikling av frisklivsarbeidet nasjonalt. Utviklingssentralene er frisklivssentraler som er godt forankret i kommunale planer, har et solid basistilbud, erfaring med utviklingsarbeid og samarbeid med høyskoler/universitet.

Vi ønsker å kunne være en tilgjengelig ressurs for andre frisklivssentraler ved blant annet å tilby hospitering, dele materiell og bidra som drøftningspartner knyttet til frisklivs-og mestringsarbeid i andre kommuner. Vi arrangerer også fagmøter og samlinger for frisklivssentraler i området i samarbeid med statsforvalter og fylkeskommune.

Kontakt oss gjerne på mail eller telefon hvis du ønsker kontakt med oss i rollen som utviklingssentral.

 

Fagsamling for frisklivsansatte i Agder

Vi arrangerer årlig en fagsamling for frisklivssentraler i Agder i samarbeid med Agder fylkeskommune og Statsforvalteren. 

Presentasjoner fra fagsamlingen 23.august 2023 finner du her:

Vi satser på ny fagsamling i august 2024.