Utviklingssentral

Om utviklingssentralen

Frisklivssentralen Kristiansand er en av 10 utviklingssentraler som har avtale med Helsedirektoratet. Som utviklingssentral skal vi bidra til erfaringsutveksling, nettverks- og kompetansebygging, kvalitet og videreutvikling av frisklivsarbeidet nasjonalt. Utviklingssentralene er frisklivssentraler som er godt forankret i kommunale planer, har et solid basistilbud, erfaring med utviklingsarbeid og samarbeid med høyskoler/universitet.

Vi ønsker å kunne være en tilgjengelig ressurs for andre frisklivssentraler ved blant annet å tilby hospitering, dele materiell og bidra som drøftningspartner knyttet til frisklivs-og mestringsarbeid i andre kommuner. Vi arrangerer også fagmøter og samlinger for frisklivssentraler i området i samarbeid med statsforvalter og fylkeskommune.

Kontakt oss gjerne på mail eller telefon hvis du ønsker kontakt med oss i rollen som utviklingssentral.

Fagsamling for frisklivsansatte i Agder

Vi arrangerer årlig en fagsamling for frisklivssentraler i Agder i samarbeid med Agder fylkeskommune og Statsforvalteren. Årets fagsamling går over to dager og avholdes 30.-31.august på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand.

programmet står blant annet følgende tema:

  • Psykisk helse i frisklivsarbeidet
  • Trening ved langvarige smerter
  • Hvordan når vi flere i målgruppa vår?
  • Trening post-covid
  • Nye råd om fysisk aktivitet og stillesitting

Meld deg på til fagsamlingen for frisklivsansatte her