Jeg vil sove bedre

Sov godt - søvnkurs

Sliter du med søvnen?  Da kan kanskje dette kurset være noe for deg.

Søvnkurset Sov godt er utarbeidet av Helsedirektoratet. Kurset skal bidra til økt kunnskap om søvn og søvnhygiene, verktøy for egenmestring av søvnutfordringer og utveksling av erfaring.

Innhold

  • Søvn og søvnvansker
  • Avspenningsteknikker
  • Gode råd for bedre søvn
  • Søvndagbok
  • Forestillinger om søvn

Målgruppe
Kurset er for voksne i arbeidsfør alder som er i risikosonen for å utvikle langvarige søvnvansker, eller av andre grunner ønsker å lære mer om hvordan sove bedre.

Varighet
Kurset har 4 samlinger, hver på to timer per uke.

Pris
300 kr

Påmelding
Kontakt oss på telefon: 38 07 95 55 for mer informasjon og påmelding.Stå opp - behandlingsgruppe

I samarbeid med Rask psykisk helsehjelp tilbyr vi også Stå opp behandlingsgruppe mot søvnvansker.

Innhold

  • Individuell kartleggingssamtale i forkant
  • Utfylling av søvndagbok
  • Kognitiv adferdsterapi mot insomni (stimuluskontroll og søvnrestriksjon)

Målgruppe
Voksne i arbeidsfør alder med langvarige søvnvansker (insomni).
OBS: Dette tilbudet krever høy grad av motivasjon hos deltaker. 

Varighet
7 samlinger av 2 timer

Pris
400 kr

Henvisning/påmelding
Ring Frisklivssentralen på telefon 38 07 95 55 for mer informasjon og timeavtale til kartleggingssamtale.
Krever godkjenning av fastlege. Dette kan evt ordnes ved at vi sender elektronisk melding til din fastlege.

 

Aktuelle lenker

Her finner du gode råd for bedre søvn

Rask psykisk helsehjelp