Livsstilsendring

Livsstilskurs

Vårt livsstilskurs er et tilbud til deg som ønsker å endre livsstil, men synes det er vanskelig å få det til på egenhånd. Små justeringer i livsstilen kan føre til en bedre hverdag – sammen setter vi mål og jobber mot dette!

Målgruppe
Livsstilskurset er i hovedsak for deg som er i arbeidsfør alder. Vi ønsker å hjelpe deg til å finne motivasjon til økt aktivitet og et sunnere liv.  Dersom vi ser at du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veileder deg dit.

Varighet
12 uker

Innhold

  • Individuell helsesamtale før og etter kurs.
  • Trening to ganger i uken.
  • Temasamlinger med tema som motivasjon og endringsarbeid, kosthold, søvn, stress, smerte og psykisk helse.

Pris
400 kr

Påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på telefon 38 07 95 55 for mer informasjon og påmelding. 
Dette tilbudet krever frisklivsresept eller godkjenning fra lege. Godkjenning kan vi ordne ved å sende en elektronisk melding til din fastlege etter første helsesamtale.

Joggesko

Livsstilskurs med tolk

Målgruppe

Tilbudet gis til innbyggere med livstilsrelaterte helseproblemer som snakker lite/ingenting norsk og derfor har behov for tolk.

Varighet
12 uker

Innhold

  • Individuell helsesamtale (med tolk) før og etter kurs.
  • Trening to ganger i uken og temasamling en gang i uken.
  • Temaer på temasamlingene er blant annet; motivasjon, fysisk aktivitet, kosthold, søvn, stress, smerte, psykisk helse.
  • Det er tolk med på temasamlingene. Treningene foregår uten tolk.

Pris
400 kr

Påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på telefon 38 07 95 55 for mer informasjon og påmelding.
Dette tilbudet krever frisklivsresept eller godkjenning fra lege. Godkjenning kan vi ordne ved å sende en elektronisk melding til din fastlege etter første helsesamtale.

 

Livsstilsendring barn/familie

Mange foreldre bekymrer seg for barnets overvekt, men er usikre på hvordan de skal ta tak for å ivareta barnet best mulig. Her kan Friskus-tilbudet være til god hjelp.

 

Nyttige lenker

Helsedirektoratet anbefaler oss å være i aktivitet i minst 30 min hver dag