Livsstilsendring

Frisklivsresepten

Frisklivsresepten er et tilbud til deg som ønsker å endre livsstil, men synes det er vanskelig å få det til på egenhånd. Små justeringer i livsstilen kan føre til en bedre hverdag – sammen setter vi mål og jobber mot dette!

Målgruppe
Frisklivsresepten er i hovedsak for deg som er i arbeidsfør alder. Vi ønsker å hjelpe deg til å finne motivasjon til økt aktivitet og et sunnere liv.  Dersom vi ser at du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veileder deg dit.

Varighet
12 uker

Innhold

  • Individuell helsesamtale før og etter kurs.
  • Trening to ganger i uken og temasamling en gang i uken.
  • Temaer på temasamlingene er blant annet; motivasjon, fysisk aktivitet, kosthold, søvn, stress, smerte, psykisk helse.

Pris
400 kr

Påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på telefon 38079555 for mer informasjon og påmelding. 
Dette tilbudet krever frisklivsresept eller godkjenning fra lege. Godkjenning kan vi ordne ved å sende en elektronisk melding til din fastlege etter første helsesamtale.

Joggesko

Internasjonal frisklivsresept for kvinner

Målgruppe

Tilbudet gis til kvinner med livstilsrelaterte helseproblemer som

- snakker lite/ingenting norsk
- av ulike årsaker ikke kan benytte seg av ordinær frisklivsresept

Varighet
12 uker

Innhold

  • Individuell helsesamtale (med tolk) før og etter kurs.
  • Trening to ganger i uken og temasamling en gang i uken.
  • Temaer på temasamlingene er blant annet; motivasjon, fysisk aktivitet, kosthold, søvn, stress, smerte, psykisk helse.
  • Det er tolk med på temasamlingene. Treningene foregår uten tolk.

Pris
400 kr

Påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på telefon 38 07 95 55 for mer informasjon og påmelding.
Dette tilbudet krever frisklivsresept eller godkjenning fra lege. Godkjenning kan vi ordne ved å sende en elektronisk melding til din fastlege etter første helsesamtale.

Nyttige lenker

Helsedirektoratet anbefaler oss å være i aktivitet i minst 30 min hver dag