Friskus

Livsstilsendring kan være vanskelig å få til alene. Mange foreldre bekymrer seg for barnets overvekt, men er usikre på hvordan de skal ta tak for å ivareta barnet best mulig. Her kan Friskus-tilbudet være til god hjelp.

1500 Friskus shutterstock_253429321.jpg

Livsstilsendring handler om å bygge gode helsevaner som forebygger sykdom. Barn skal ikke slankes, men med gode råd og veiledning kan endringer oppnås over tid ved at barnet strekker seg i lengde mens vekten ikke øker i samme takt som før. Små endringer over tid er den riktige veien å gå om endringene skal vare.

Veiledning og samtaler

Det tilbys inntil åtte samtaler med helsesykepleier/fysioterapeut. I samtalene fokuseres det på de utfordringer familien har knyttet til kost, aktivitet, struktur og motivasjon/endringsprosesser. Familiene bestemmer selv intervaller mellom samtalene og hvor mange samtaler de trenger.

Det utføres en grundig kartlegging i oppstartsfasen og på bakgrunn av dette utformes det mål for hver familie. Samtalene skal bidra til å nå de målene som er satt og være styrket i møte med utfordringer. Familien bestemmer selv hvilke mål som er viktig for dem og i hvilket tempo endringene skal skje.

Det nytter å starte tidlig

16 prosent av alle åtteåringer har overvekt med eller uten fedme. Overvekt har blitt en vanlig utfordring, og vi vet at dette er vanskelig for mange. De fleste vil ikke vokse av seg overvekten. Forskning viser at dersom tiltak ikke settes igang vil man fortsette å være overvektig gjennom ungdomstiden og inn i voksenlivet. 

Det er viktig å ta tak i utfordringer knyttet til overvekten så tidlig som mulig. Med tanke på barnets alder er det store muligheter å få til endringer som varer. Tidlig innsats reduserer faren for livsstilssykdommer senere i livet.

FRISKUS baserer seg på nasjonalfaglige retningslinjer for veiing og måling og for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge.

Tiltakskjede

På bakgrunn av "Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av overvekt hos barn og unge"  har kommunen utarbeidet en tiltakskjede som synliggjør tilbudet som tilbys barn, unge og deres familier hjemmehørende i Kristiansand kommune. I tråd med nasjonal faglige retningslinjer er tiltaksmatrisen bygd opp etter barnets Iso KMI.

Forskning

Barn og unges helse er viktig. Vi som jobber i FRISKUS er fysioterapeuter og helsesøstre med kompetanse innen livsstil og overvektproblematikk. Vi har knyttet til oss bred kompetanse fra UiA, som også er med på å evaluere effekten av tilbudet i et større forskningsprosjekt sammen med Universitetet i Bergen. Vi samarbeider med Frisklivssentralen og Smart livsstil, SSK.

Temasamling

Friskus tilbyr 4 gratis temasamlinger av ca 2 timers varighet. Temasamlingene er åpne for alle som har ansvar for barn eller planlegger å få barn. En melder seg på aktuelle temasamlinger.

Barneoppdragelse i 2022

Hvordan sette trygge grenser for ditt barn? Hvordan møte barnet som er stille? Hvordan møte det urolige barnet? Hva er godt foreldreskap og hva er godt nok? Når mat og følelser henger sammen, kan det by på utfordringer i hverdagen – det å si nei og stå i nei-et kan bli vanskelig for deg som forelder. Vil barnet påføres skam av at du som forelder sier nei? Familieterapeut gir deg konkrete råd i en undervisnings bolk som favner nyere tekning rundt barneoppdragelse.

Påmelding til temasamlingen

Påmelding gjøres via kursportalen. Inne i kursportalen velger du «annen kommune/bedrift» under bedrift.

Eksterne som ikke har tilgang til kursportalen kan kontakte koordinator for Friskus, Kerstin Kalsås for å høre om det er ledig plass for drop-in. Du kan enten sende henne en e-post eller ringe på mobil: 98 28 79 32

Temasamlingen er gratis.

Enkle grep til bra mat!

Frisklivssentralen gjennomgår hvilken mat bør vi kjøpe i butikken, og hva serverer vi barna våre? På denne temasamlingen vil ansatte ved frisklivssentralen belyse hva som inngår i et sunt kosthold. Forhåpentligvis vil du som forelder oppleve at du får noen praktiske tips og at du blir bevisstgjort familiens matvaner.

Påmelding til temasamlingen

Påmelding gjøres via kursportalen. Inne i kursportalen velger du «annen kommune/bedrift» under bedrift.

Eksterne som ikke har tilgang til kursportalen kan kontakte koordinator for Friskus, Kerstin Kalsås for å høre om det er ledig plass for drop-in. Du kan enten sende henne en e-post eller ringe på mobil: 98 28 79 32

Temasamlingen er gratis.

Riktig mengde mat - er smart

Synes du det er vanskelig å vite hvor mye mat barnet ditt trenger? Er barnet ditt kresen?  Er barnet ditt selv i stand til å regulere mengden mat, eller har det behov for hjelp til dette? På temasamlingen vil disse spørsmålene bli belyst av klinisk ernæringsfysiolog ved overvektspoliklinikken på Sørlandet sykehus.   

Påmelding til temasamlingen

Påmelding gjøres via kursportalen. Inne i kursportalen velger du «annen kommune/bedrift» under bedrift.

Eksterne som ikke har tilgang til kursportalen kan kontakte koordinator for Friskus, Kerstin Kalsås for å høre om det er ledig plass for drop-in. Du kan enten sende henne en e-post eller ringe på mobil: 98 28 79 32

Temasamlingen er gratis.

Kroppssnakk og kroppsbruk

Hvordan kan du som forelder snakke med barnet ditt, i møte med sin egen kroppsopplevelse og vekt? På denne temasamlingen vil helsesykepleier og fysioterapeut belyse hvordan du som forelder kan tilrettelegge for at barnet ditt kan snakke om kropp, bruke kroppen, samt betydningen bevegelse har for både fysisk og psykisk helse.

 

Påmelding til temasamlingen

Påmelding gjøres via kursportalen. Inne i kursportalen velger du «annen kommune/bedrift» under bedrift.

Eksterne som ikke har tilgang til kursportalen kan kontakte koordinator for Friskus, Kerstin Kalsås for å høre om det er ledig plass for drop-in. Du kan enten sende henne en e-post eller ringe på mobil: 98 28 79 32

Temasamlingen er gratis.

Kontaktinformasjon

Koordinator:

Kerstin Kalsås koordinator for Friskus. Hun kan nås på mobiltelefon: 982 87 932 eller e-post.

Informasjon og påmelding:

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med skolehelsetjenesten eller helsestasjonen i din bydel.
Finn din lokale helsestasjon her

Nyttige lenker

Fysisk aktivitet for barn i ulike aldre

Kosthold for barn og unge

Kostverktøyet