Frisklivssentralens publikasjoner

Frisklivssentralens tilbud bygger på Helsedirektoratets råd. Mange av rådene vi bygger våre kurssamlinger rundt finner du også på www.helsenorge.no.

Kurskatalog 

Her finner du vår kurskatalog for 2023.

Filmsnutter

Her finner du våre små filmsnutter om Jens og hans frisklivsreise.

Søvn

Fysisk aktivitet

Kosthold

 

Friskere liv -informasjonshefter på flere språk

I dette heftet har vi samlet de viktigste temaene knyttet til levevaner og et friskere liv. Heftet er oversatt til flere språk. 

Arabisk

Dari

Engelsk

Fransk

Norsk

Pashto

Polsk

Rumensk

Russisk

Somali

Sorani

Spansk

Tigrinja

Tyrkisk

Ukrainsk

Frisklivssentralen i sosiale medier

Frisklivssentralen Kristiansand kommune finner du også på Facebook og Instagram under frisklivkristiansand. Følg oss gjerne!