Frisklivssentralens publikasjoner

Frisklivssentralens tilbud bygger på Helsedirektoratets råd. Mange av rådene vi bygger våre kurssamlinger rundt finner du også på www.helsenorge.no.

Kurskatalog 

Her finner du vår kurskatalog for 2021/22.

Filmsnutter

Her finner du våre små filmsnutter om Jens og hans frisklivsreise.

Søvn

Fysisk aktivitet

Kosthold

 

Friskere liv -informasjonshefter på flere språk

I dette heftet har vi samlet de viktigste temaene knyttet til levevaner og et friskere liv. Heftet er oversatt til flere språk. Det vil i løpet av kort tid bli lagt ut lenke til disse brosjyrene.

Arabisk

Dari

Engelsk

Fransk

Norsk

Pashto

Polsk

Rumensk

Russisk

Somali

Sorani

Tigrinja

Tyrkisk

 

Frisklivssentralen i sosiale medier

Frisklivssentralen Kristiansand kommune finner du også på Facebook og Instagram under frisklivkristiansand. Følg oss gjerne!