Pant for eldre ikke-rentbrennende ildsteder

Vedfyring er en av de største kildene til svevestøv i Kristiansand og som et tiltak for å forbedre den lokale luftkvaliteten, innføres det en panteordning for eldre ikke-rentbrennende ildsteder.

KORT FORTALT

 • Bystyret vedtok 13.12.2017 å innføre en panteordning for ikke- rentbrennende ildsteder i deler av byen 
 • Ordningen gjelder Grim, Kvadraturen og Lund (se kart)
 • Dette fordi de delene av byen som er mest påvirket av svevestøv prioriteres.
 • Tilskuddet (pant) er på kr 5000 pr utskiftet ildsted

byen.jpg

Foto: ukjent

Kriterier og vilkår

Kan jeg søke om tilskudd (pant)? 
Du kan søke om pant hvis du har et eldre ikke-rentbrennende ildsted montert i boligen som ligger i prioritert område (sentrale deler av Grim, Kvadraturen og Lund) og du vil skifte det ut med en ny vedovn.  Du må bytte ut ildstedet før du kan søke om pant. Se kart som viser hvilke områder ordningen gjelder for. Her (kommer lenke) er liste over adresser ordningen gjelder for.   

Ordningen omfatter eldre ikke-rentbrennende ildsteder som åpen peis, koksovn eller vedovn (produsert før 1998). Ordningen omfatter ikke oljefyrte ildsteder og bevaringsverdige støpejernsovner produsert før 1940.  

Panteordningen gjelder kun ildsteder som har blitt skiftet ut etter 01.04.2018.   

Hva må jeg gjøre før jeg søker? 

 • Du må bytte ut ildstedet før du kan søke om pant.   
  Kvalifisert montør skal utføre installasjon av ny vedovn. Kvalifisert montør kan være faglært murer, ildstedsmontør/kontrollør med minimum nivå 2 fra Norsk Varmes bransjeskole.  Alle som får installert et nytt ildsted plikter å melde fra om dette til Kristiansand brannvesen. Skjema som skal brukes til dette heter Melding om installasjon av ildsted. Etter du har sendt inn meldingen, så får du en bekreftelse for mottatt melding på epost. Den skal brukes som dokumentasjon i søknaden om pant. Montøren kan vanligvis hjelpe med innsending av meldingen.
 • Du må kjøpe en ny vedovn.  
  Kvittering skal brukes som dokumentasjon i søknaden om pant.  
 • Det gamle ildstedet må leveres til godkjent avfallsmottak.  
  Du kan gjøre selv (til en av Avfall Sør sine gjenvinningsstasjoner), eller montør/ leverandør kan gjøre det for deg (til godkjent avfallsmottak for næringsavfall).  

  Når disse tre punktene er gjennomført, så kan du søke om pant. 

  Dokumentasjon som skal legges ved søknaden om pant er enten:
 • Vektkvittering fra en av Avfall Sør sin gjenvinningsstasjon (Mjåvann, Støleheia eller Sørlandsparken). Kvitteringen får du når du leverer inn det gamle ildstedet.   Henvend deg i vekta når du kjører inn på gjenvinningsstasjonen.   

  eller  

 • Bekreftelse fra montør/forhandler at det gamle ildstedet vil bli levert til godkjent mottak. Bruk da skjema «Pantebevis for innlevert ildsted».   Ved montering av innsats i åpen peis kan bilde brukes som dokumentasjon.  

  Vedtatte retningslinjer for panteordning   
Søknadsprosess

Fyll ut skjemaet (du må logge deg inn med min id) og legg ved dokumentasjonen som kreves:   

 • Dokumentasjon på at gammelt ildsted er innlevert til godkjent avfallsmottak  
 • Bekreftelse om innsendt «Melding om installasjon av ildsted». Dokumentasjon/kvittering på innkjøp av en ny vedovn.  

  Mer informasjon om krav til dokumentasjon kan du lese under kriterier og vilkår. 
Andre spørsmål?

Må alt sendes inn elektronisk?  
Ja, det er ikke mulig å ettersende dokumentasjon. Hvis du ikke har dokumentasjonen elektronisk og ikke har tilgang til scanner, kan du ta bilde av dokumentasjonen med mobiltelefon og legge ved. Husk at dokumentene må kunne leses.  

Kan alle få?  
Midler til pant er begrenset og «førstemann til mølla»-prinsippet vil gjelde.   

Når vil jeg få utbetalt pant? 
Utbetaling vil skje to ganger i året.   

Har du spørsmål? 
Har du spørsmål om panteordningen kan du kontakte innbyggertorget  teknisk 38 07 50 00. 

Kontaktinformasjon

Miljøvernenheten
Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 
4611 Kristiansand
Telefon: 38 07 50 00
Epost