Kommuneplanen

Her finner du kommuneplanen og kommunens planstrategi.  Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan og består av en samfunnsdel og en arealdel. Planstrategien er en oversikt og prioritering av planoppgaver i bystyreperioden.