Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/frivillighetsenheten administrerer IMDi-ordningen som gir driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner. Det er en økonomisk støtteordning som skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Det er frivillig å søke IMDi-støtte fra kommunen.

Ansvarlig for IMDi-tilskuddet i Kristiansand kommune er Annette Sørlie Stray. Hun kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 901 50 889 eller e-post: annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker på vegne av en organisasjon ber kommunen om kontaktopplysninger søker, telefonnummer, e-post og adresse på søker. Kommunen ber også om at det vedlegges medlemsliste med navn og adresse på medlemmene for å kvalifisere for å få driftstøtte.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.