Uteområder til leie

KORT FORTALT

Kristiansand kommune har uteområder som egner seg til mange type arrangementer. Her finner du informasjon om stedene, hva slags arrangement området egner seg til. Du finner også opplysninger om areal, utstyr og leiepriser.

Kristiansand kommune har utarbeidet retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer. Her finner du søknadsprosedyrer og generelle regler ved utleie, samt en oversikt over aktuelle arrangementsområder i kommunen. Dokumentet omhandler også hvilke tillatelser arrangøren må innhente samt dennes plikter. Retningslinjene finner du lenket her:

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - (gjelder fra 2021)

Bendiksbukta på Odderøya

bendiksbukta-middels.jpg

Området
Bendiksbukta på Odderøya leies ut til arrangementer. Arrangementsarealet i Bendiksbukta ligger i et veldig hyggelig gressamfi mot sjøen. Området har en praktisk asfaltflate i bakkant, og asfaltert vei ned til sceneområdet ved sjøen.

Kapasitet
Bendiksbukta passer for middels store konserter, har tilskuerkapasitet på maks. 8-10 000, men er også intimt med langt færre publikummere. Sceneområdet er forsterka grasdekke med bredde ca 20 meter, og en må være forsiktig med grasdekket ved rigging.

Det er mulig å skille tilskuere fra kjøring inn og ut fra scene, men det er ikke plass til å parkere kjøretøy ved scene. Området ligger rett ved en idrettshall, og arrangør må alltid ha dialog med idrettsetaten når en planlegger leie av Bendiksbukta.

Fasiliteter
Areal: totalt ca 6 daa, inkludert asfaltflate.
Strøm: Ja
Vannuttak: Ja
Septik: Liten tank øverst i amfiet, beregnet for pissoar. Må ha mobile arr.toalett.
Tidsbegrensning: Fra kl. 12 til 01
Leiepris: Kommersielle arrangement/delvis kommersielt: Vurderes i hvert tilfelle.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Odderøya Amfi

bilde-odderoya-amfi.jpg

Området
Odderøya Amfi er et flott sted for utendørskonserter. Odderøya Amfi er bygget i 2007 på den gamle idrettsplassen, og er et anlegg som passer for store konserter og festivaler. Det er plass til et sted mellom 15 og 20 000 tilskuere, avhengig av organisering og ønsket komfortnivå. Selve amfiet er omkring 7 dekar og inkluderer også areal til lydproduksjon og servering.

Publikumsareal
Selve publikumsarealet er stort sett gressamfi med stigning 1:12 og vakker utsikt til havet. I midten av amfiet og bakerst er det grusareal for boder og lydproduksjon.

Scene- og backstageområdet
Scene-/backstageområdet er grusplass og tillater scene på opptil 35 meter, og er videre dimensjonert for at 3 semitrailere kan stå bak scenen samtidig.

Infrastruktur
Hele området er bundet sammen av kabelkanaler for strøm, vann og annen drikke. Publikumsatkomsten til anlegget kan skje gjennom to parallelle grusveier, atskilt fra all kjøretrafikk. Septiktank er tilpasset vanntoaletter, med daglig tømming for store arrangementer.

Fasiliteter
Areal: Totalt ca 10 dekar, amfi ca 7 dekar, sceneområde ca 3 dekar.
Strøm: 630 kva 11 000/415V trafo. 1 skap CD 440 m 3 stk SLD list for byggestrømkasse + 1 x 63 A/230 volt øverst, ved vei.
Vannuttak: Ja, øverst i amfiet.
Septik: 2 septiktanker, ved sceneområde og 13 m3 tank øverst i amfiet.
Tidsbegrensning: Fra kl. 12 til 01
Annet:
Kabelkanaler for vann, strøm, øl, med videre.
Leiepris: Kommersielle arrangement/delvis kommersielt: Vurderes i hvert tilfelle.
Det må i tillegg betales for strøm etter forbruk. Avregnes etter faktisk bruk.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Wergelandsparken

Området
Byens festplass, stor åpen grusplass ved sørøstre del av Kvadraturen. Store arrangementer, byfester, idrettsarrangement og messer. Parkanlegg med gress og
grus ved Torvets øvre del. Paviljong er tilgjengelig. Egnet til mindre kulturarrangementer.

Fasiliteter
Areal: 5700 m2
Strøm: Ja
Vannuttak: Ja
Septik: Offentlig toalett
Leiepris: Kommersielle arrangement/delvis kommersielt: Vurderes i hvert tilfelle.
Annet: Ingen alkoholservering. Arrangement må avslutte kl. 23

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Nedre Torv

Området 
Nedre Torv i sentrum av Kvadraturen kan leies til mindre arrangementer. Arrangementsområdet på Nedre Torv er den delen av området som ligger mellom torvhandlerne og Domkirken, og begrenset av gangbanene på begge sider av torvet.

Plassen egner seg til mindre arrangementer, og disse må passe sammen med uterestauranter på begge sider.

Fasiliteter
Areal: ca 14 x 45 meter, totalt, ca. 425 m2
Strøm: 1 x 63 A/400 volt pluss 1 x 125 A/230 volt
Vannuttak: Ja
Lydanlegg: Nei
Leiepris: Kommersielle arrangementer: kr. 10 000.-/dag,
Ideelle arrangementer: Fra kr. 2500/dag,
Åpne ideelle arrangementer: Gratis
Ideelle organisasjoner/betalingsarrangement og promotering: Vurderes pr arrangement.

Det må i tillegg betales for strøm.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Øvre Torv

Øvre Torv leies ut til konserter og arrangementer.

Området
Øvre Torv ligger mellom Rådhuskvartalet, som er kommunens administrasjonsbygg, og Wergelandsparken og passer svært bra til store arrangementer.

Øvre Torv er sentral under 17. mai-arrangementene hvor både skole- og folketoget starter opp. Men også andre store arrangementer passer inn her, slik som store konserter, andre store kulturarrangementer, idrettsarrangement og byfester.

Fasiliteter
Areal: ca 4 daa
Strøm: 4 x 63 A samt 2 x 16 A/230 volt
Vannuttak: Ja, i fm med fontene
Septik: Mulig å kople seg på kloakknett
Leiepris: Kommersielle arrangement: kr 15 000.-/dag,
Åpne, ideelle arrangementer: gratis.
Ideelt arrangement med kommersiell promotering: vurderes

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Jens Bjørneboes plass

Området
Jens Bjørneboes plass ligger i Rådhusgata mellom Markens og Kirkegata. Passer til mindre arrangementer, konserter og marked.

Fasiliteter
Areal: Området foran scenen er ca 1200 kvm.
Strøm: Ja
Vannuttak: Ja
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter), men er i nærheten av offentlige toaletter.
Det må i tillegg betales for strøm. Avregnes etter faktisk forbruk. 

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Gravane

Området
Gressplenene i Gravane som ligger like ved øst for fiskebrygga og sør for Østre Strandgate. Egnet til mindre arrangementer.

Fasiliteter
Areal: Området foran scenen er ca 2700 kvm.
Strøm: Ja
Vannuttak: Ja
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter). 
Det må i tillegg betales for strøm. Avregnes etter faktisk forbruk.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Tangenparken

Området
Gressplenene i Tangenparken ligger ytterst på Tangen like sørøst for Bystranda. Egnet til barne- og familiearrangementer. Ingen alkoholservering i dette området.

Fasiliteter
Areal: Området foran scenen er ca 8000 kvm.
Strøm: Ja
Vannuttak: Ja
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter). 
Det må i tillegg betales for strøm. Avregnes etter faktisk forbruk.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Bystranda

Området
Stor sandstrand med gressområde i sørøstre del av Kvadraturen ved Aquarama badeanlegg. Egnet til mindre arrangementer hvor området ikke må sperres
av. Ett stort arrangement tillates årlig. Flere små og på de mindre arrangementene tillates ikke alkohol.

Fasiliteter
Areal: Området foran scenen er ca 10 000 kvm.
Strøm: Mulighet for noe strøm
Vannuttak: Ja
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter). 
Det må i tillegg betales for strøm. Avregnes etter faktisk forbruk.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Langfeldts allmenning

Området
Lite parkareal vest for Bystranda. Egnet til små arrangementer. 

Fasiliteter
Areal: Området foran scenen er ca 2700 kvm.
Strøm: Mulighet for noe strøm
Vannuttak: Nei
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter). 
Det må i tillegg betales for strøm. Avregnes etter faktisk forbruk.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Børsparken

Området
Lite parkanlegg med gress og grus i krysset Rådhusgata, Vestre Strandgate. Mindre arrangementer.

Fasiliteter
Areal: Området foran scenen er ca 775 kvm.
Strøm: Mulighet for noe strøm
Vannuttak: Nei
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter). 
Det må i tillegg betales for strøm. Avregnes etter faktisk forbruk.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Nybyen

Området
Moderne nærmiljøpark for barn og unge lokalisert øverst i Kvadraturen. Egnet til mindre arrangementer og idrettsarrangement rettet mot barn og unge.

Fasiliteter
Areal: 3400 m2 + 600 m2 skateområde/vann
Strøm: Nei
Vannuttak: Nei
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter). 

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021 

Camilla Colletts plass

Området
Asfaltert plass utenfor Kilden teater og konserthus. Mindre arrangementer.

Fasiliteter
Areal: Området  er ca 2000 kvm.
Strøm: Må avtales med Kilden
Vannuttak: Må avtales med Kilden
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter). 
Det må i tillegg betales for strøm. Avregnes etter faktisk forbruk.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Ravnedalen

Området
Arrangementsområdet i Ravnedalen ligger i en av Norges flotteste parker, der stupbratte fjellsider og trær på 30- 40 meter kranser scene og gressplen. Kanskje er dette landets mest spesielle utendørsscene?

Området passer til små og mellomstore arrangementer/konserter, og har en maks kapasitet på ca 5000 publikummere. Scene på 14 (bredde) x 11 meter i betong, med asfaltert atkomstvei og plass bak denne. All virksomhet på plenen foran scenen, må skje svært varsomt. Servering på arrangementsområdet må skje i forståelse med leietaker av kafé Generalen, som ligger i annen del av parken.

Parkering på egnede plasser må avtales ved større arrangementer.

Fasiliteter
Areal: Området foran scenen er ca 4,5 daa
Strøm: 2 delt strømskap. Større arrangement: 6 stk 63A uttak for 400V med rund plugg. Lite arrangement: 2 stk 32V uttak for 400V med rund plugg.
Vannuttak: Nei
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter)
Leiepris: Kommersielle arrangement; vurderes i hvert tilfelle. Ideelle arrangement med betaling / delvis kommersielt: vurderes pr arrangement. Åpne, ideelle arrangementer: gratis.
Det må i tillegg betales for strøm. Avregnes etter faktisk forbruk.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Tresse

Området
Tresse er en åpen plass som ligger i sydøstlige del av Kvadraturen, og kan leies til mange forskjellige arrangementer.

Tresse er en flat grusplass på ca 5 daa som ligger i Strandpromenaden, i sentrum av byen. Området skal normalt ikke brukes til veldig støyende arrangementer, på grunn av boliger tett ved. Plassen egner seg likevel til større arrangementer, eksempelvis byfester, musikkorps, oppvisninger, korfestivaler, der støynivået kan holdes moderat og på dagtid.

Det er raskt og enkelt å rigge seg til i Tresse, og det er mulig å gjerde inne anlegget ved betalingsarrangement. Det går brannvei gjennom plassen som alltid må være farbar.

Fasiliteter
Areal: ca 5 daa
Strøm: 3 x 63 A/230 volt
Vannuttak: Ja, i kum
Septik: Mulig å kople seg på kloakknett
Leiepris: Kommersielle arrangement: kr 15 000.-/dag,
Åpne, ideelle arrangementer: gratis.
Ideelt arrangement med kommersiell promotering: vurderes

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Gater i kulturaksen

Området
Kulturaksen er et område hvor kulturinstitusjoner og arenaer skal dyrkes og
synliggjøres. Området går fra Torvet til Odderøya og Kilden. 6 arrangementer per gate/inntil 2 dager per arrangement.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Haugenparken, Nodeland

Området
Park i Nodeland sentrum med en liten scene.  Egnet til konserter og møteplass.  Ingen alkoholservering.

Fasiliteter
Areal: Ca. 1000 kvm.
Strøm: Ja
Vannuttak: Nei
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter). 
Det må i tillegg betales for strøm. Avregnes etter faktisk forbruk.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Tangvall sentrum

Området
Torvområde som passer til barne- og familiearrangementer. Ingen alkoholservering.

Fasiliteter
Areal: Området foran scenen er ca 1500 kvm.
Strøm: Ja
Vannuttak: Ja
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter). 
Det må i tillegg betales for strøm. Avregnes etter faktisk forbruk.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Høllen

Området
Høllen brygge er et område med stor aktivitet sommerstid. Bryggeanlegget har tidligere blitt brukt til bryggedans. Både mindre og store arrangementer, konserter og festivaler er egnet her.

Fasiliteter
Areal: Området foran scenen er ca 1600 kvm.
Strøm: Ja
Vannuttak: Ja
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter). 
Det må i tillegg betales for strøm. Avregnes etter faktisk forbruk.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Andre friområder

Til små, lukkede selskap og små arrangementer kan andre friområder leies. De viktigste er Odden på Odderøya og Roligheden utenom campingsesongen.

Følgende anlegg kan leis i skjærgården (må ha båt): Fredriksholm festning, Bragdøya, Dvergsøya og Stokken.

Du kan gjerne kontakte arrangementskoordinatoren for å drøfte hvilket område som kan egne seg, før du sender inn søknadskjema.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Tivoli og sirkus

Kontakt arrangementskoordinator for å sjekke ut muligheten for å leie areal til tivoli og sirkus.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Vilkår og ansvar

Det er viktig å merke seg at selv om kommunen leier ut areal, er det alltid politiet som gir selve arrangementstillatelsen og setter vilkår eksempelvis for sikkerhet og lyd. Brannvesenet setter vilkår om fremkommelighet, og søknad om skjenkebevilling må sendes bevillingskontoret i kommunen.

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer - 2021

Ulike bevillinger

Søknadsskjema

Leie av kommunalt uteareal til arrangement (ingen frist)

Behandling av personopplysninger

Leiepriser

Satser under "Parkvesenet"

Mal for sikkerhetsplan ved store arrangement

Som et hjelpemiddel finner du her en mal for utarbeidelse av sikkerhetsplan ved store arrangement som arrangører kan benytte.

 

Kontaktinformasjon

Arrangementsteamet

Besøksadresse:
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00
Epost