Uteområder til leie

Kristiansand kommune har uteområder som egner seg til mange type arrangementer. Her finner du informasjon om stedene, hva slags arrangement området egner seg til. Du finner også opplysninger om areal, utstyr og leiepriser.

Arrangementskoordinator
Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand
Telefon: 38 07 50 00

Epost: post.arrangement@kristiansand.kommune.no

Bendiksbukta på Odderøya

bendiksbukta-middels.jpg

Bendiksbukta på Odderøya leies ut til arrangementer

Området

Arrangementsarealet i Bendiksbukta ligger i et veldig hyggelig gressamfi mot sjøen. Området har en praktisk asfaltflate i bakkant, og asfaltert vei ned til sceneområdet ved sjøen.

Kapasitet

Bendiksbukta passer for middels store konserter, har tilskuerkapasitet på maks. 8-10 000, men er også intimt med langt færre publikummere. Sceneområdet er forsterka grasdekke med bredde ca 20 meter, og en må være forsiktig med grasdekket ved rigging.

Det er mulig å skille tilskuere fra kjøring inn og ut fra scene, men det er ikke plass til å parkere kjøretøy ved scene. Området ligger rett ved en idrettshall, og arrangør må alltid ha dialog med idrettsetaten når en planlegger leie av Bendiksbukta.

Fasiliteter

Areal: totalt ca 6 daa, inkludert asfaltflate.
Strøm: Nei. Arrangør må ha aggregat.
Vannuttak: Ja
Septik: Liten tank øverst i amfiet, beregnet for pissoar. Må ha mobile arr.toalett.
Leiepris: Kommersielle arrangemet/delvis kommersielt: Vurderes i hvert tilfelle.

Odderøya Amfi

bilde-odderoya-amfi.jpg

Odderøya Amfi er et flott sted for utendørskonserter

Området

Odderøya Amfi er bygget i 2007 på den gamle idrettsplassen, og er et anlegg som passer for store konserter og festivaler. Det er plass til et sted mellom 15 og 20 000 tilskuere, avhengig av organisering og ønsket komfortnivå. Selve amfiet er omkring 7 dekar og inkluderer også areal til lydproduksjon og servering.

Publikumsareal

Selve publikumsarealet er stort sett gressamfi med stigning 1:12 og vakker utsikt til havet. I midten av amfiet og bakerst er det grusareal for boder og lydproduksjon.

Scene- og backstageområdet

Scene-/backstageområdet er grusplass og tillater scene på opptil 35 meter, og er videre dimensjonert for at 3 semitrailere kan stå bak scenen samtidig.

Infrastruktur

Hele området er bundet sammen av kabelkanaler for strøm, vann og annen drikke. Publikumsatkomsten til anlegget kan skje gjennom to parallelle grusveier, atskilt fra all kjøretrafikk. Septiktank er tilpasset vanntoaletter, med daglig tømming for store arrangementer.

Fasiliteter

Areal: Totalt ca 10 dekar, amfi ca 7 dekar, sceneområde ca 3 dekar.
Strøm: 630 kva 11 000/415V trafo. 1 skap CD 440 m 3 stk SLD list for byggestrømkasse + 1 x 63 A/230 volt øverst, ved vei.
Vannuttak: Ja, øverst i amfiet.
Septik: 2 septiktanker, ved sceneområde og 13 m3 tank øverst i amfiet.
Annet: Kabelkanaler for vann, strøm, øl, med videre.
Leiepris: Kommersielle arrangement/delvis kommersielt: Vurderes i hvert tilfelle.

Det må i tillegg betales for strøm etter forbruk. Avregnes etter faktisk bruk.

Nedre Torv

Nedre Torv i sentrum av Kvadraturen kan leies til mindre arrangementer.

Området

Arrangementsområdet på Nedre Torv er den delen av området som ligger mellom torvhandlerne og Domkirken, og begrenset av gangbanene på begge sider av torvet.

Plassen egner seg til mindre arrangementer, og disse må passe sammen med uterestauranter på begge sider.

Fasiliteter

Areal: ca 14 x 45 meter, totalt, ca. 425 m2
Strøm: 1 x 63 A/400 volt pluss 1 x 125 A/230 volt
Vannuttak: Ja
Lydanlegg: Nei
Leiepris: Kommersielle arrangementer: kr. 10 000.-/dag,
Ideelle arrangementer: fra kr. 2500/dag,
Åpne ideelle arrangementer: gratis
Ideelle organisasjoner/betalingsarrangement og promotering: vurderes pr arrangement.

Det må i tillegg betales for strøm.

Øvre Torv

Øvre Torv leies ut til konserter og arrangementer

 

Området

Øvre Torv ligger melllom kommunens administrasjonsbygg "Rådhuskvartalet" og Wergelandsparken, og passer svært bra til store arrangementer.

Øvre Torv er sentral under 17. mai arrangementene, hvor både skole- og folketoget starter opp. Men også andre store arrangementer passer inn her, og store konserter arrangeres ofte fra Øvre Torv.

Fasiliteter

Areal: ca 4 daa
Strøm: 4 x 63 A samt 2 x 16 A/230 volt
Vannuttak: Ja, i fm med fontene
Septik: Mulig å kople seg på kloakknett
Leiepris: Kommersielle arrangement: kr 15 000.-/dag,
Åpne, ideelle arrangementer: gratis.
Ideelt arrangement med kommersiell promotering: vurderes

Ravnedalen

Området

Arrangementsområdet i Ravnedalen ligger i en av Norges flotteste parker, der stupbratte fjellsider og trær på 30- 40 meter kranser scene og gressplen. Kanskje er dette landets mest spesielle utendørsscene?
Området passer til små og mellomstore arrangementer/konserter, og har en maks kapasitet på ca 5000 publikummere. Scene på 14 (bredde) x 11 meter i betong, med asfaltert atkomstvei og plass bak denne.
All virksomhet på plenen foran scenen, må skje svært varsomt. Servering på arrangementsområdet må skje i forståelse med leietaker av kafé Generalen, som ligger i annen del av parken. Parkering på egnede plasser må avtales ved større arrangementer.
Fasiliteter
Areal: Området foran scenen er ca 4,5 daa
Strøm: 2 delt strømskap. Større arrangement: 6 stk 63A uttak for 400V med rund plugg. Lite arrangement: 2 stk 32V uttak for 400V med rund plugg.
Vannuttak: Nei
Septik: Nei (må ha mobile arr. toaletter)
Leiepris: Kommersielle arrangement; vurderes i hvert tilfelle. Ideelle arrangement med betaling / delvis kommersielt: vurderes pr arrangement. Åpne, ideelle arrangementer: gratis.
Det må i tillegg betales for strøm. Avregnes etter faktisk forbruk.

Tresse

Tresse er en åpen plass som ligger i sydøstlige del av Kvadraturen, og kan leies til mange forskjellige arrangementer.

Området

Tresse er en flat grusplass på ca 5 daa som ligger i Strandpromenaden, i sentrum av byen. Området skal normalt ikke brukes til veldig støyende arrangementer, på grunn av boliger tett ved. Plassen egner seg likevel til større arrangementeer, eksempelvis byfester, musikkorps, oppvisninger, korfestivaler, der støynivået kan holdes moderat og på dagtid.

Det er raskt og enkelt å rigge seg til i Tresse, og det er mulig å gjerde inne anlegget ved betalingsarrangement. Det går brannvei gjennom plassen som alltid må være farbar.

Fasiliteter

Areal: ca 5 daa
Strøm: 3 x 63 A/230 volt
Vannuttak: Ja, i kum
Septik: Mulig å kople seg på kloakknett
Leiepris: Kommersielle arrangement: kr 15 000.-/dag,
Åpne, ideelle arrangementer: gratis.
Ideelt arrangement med kommersiell promotering: vurderes

Andre friområder

Til små, lukkede selskap og små arrangementer kan andre friområder leies. De viktigste er Odden på Odderøya og Roligheden utenom campingsesongen.

Følgende anlegg kan leis i skjærgården (må ha båt): Fredriksholm festning, Bragdøya, Dvergsøya og Stokken.

Du kan gjerne kontakte arrangementskoordinatoren for å drøfte hvilket område som kan egne seg, før du sender inn søknadskjema.

Tivoli og sirkus

Vi har for tiden ikke kommunale områder tett på sentrum som egner seg til tivoli eller sirkus, men grusbanen i Vågsbygd kan leies til formålet. Kontakt idrettsetaten under idrettsanlegg, evt. private eiere av større egnede plasser.

Vilkår og ansvar

Det er viktig å merke seg at selv om kommunen leier ut areal, er det alltid politiet som gir selve arrangementstillatelsen og setter vilkår eksempelvis for sikkerhet og lyd. Brannvesenet setter vilkår om fremkommelighet, og søknad om skjenkebevilling må sendes bevillingskontoret i kommunen.

Søknadsskjema

Leie av kommunalt uteareal til arrangement (ingen frist)

Leiepriser

Betalingssatser for offentlige uterom i Kristiansand 2018

Mal for sikkerhetsplan ved store arrangement

Som et hjelpemiddel finner du her en mal for utarbeidelse av sikkerhetsplan ved store arrangement som arrangører kan benytte.