Behandling av personopplysninger

Aktiv kommune

Kristiansand kommune v/Kultur og innbyggerdialog tilbyr utlån og utleie av kommunens lokaler og utstyr. Det er frivillig å søke kommunen om å inngå avtale om lån og leie av lokaler. For sikker identifisering må søker logge seg inn i bookingsystemet «Aktiv Kommune» via ID-porten.

Kontaktperson for Aktiv kommune er Hilde Mortensen. Hun kan kontaktes på telefon 48 02 44 03 eller e-post: hilde.mortensen@kristiansand.kommune.no.

For å kunne vite hvem som søker, behandle søknaden, inngå avtale om å låne eller leie kommunens lokaler og fakturere leiekostnader, samler kommunen inn følgende personopplysninger om deg: 

Privatperson/ansvarlig søker:

  • Navn.
  • Kontaktinformasjon; adresse, e-post adresse, telefonnummer.  
  • 11-sifret fødselsnummer.
  • Dersom relevant, opplysninger om arrangement.

Lag/organisasjon

  • Kontaktpersonens navn, adresse, e-post adresse, telefonnummer.
  • 11-sifret fødselsnummer.

Lagring og sletting: 

For at søker skal slippe å registrere opplysningene på nytt ved innsendelse av ny søknad, lagres opplysningene på «Min Side» i Aktiv kommune.

Opplysningene lagres i 5 år etter arrangementsdato for å kunne svare på innsynsforespørsler, deretter slettes de.

Saksbehandling av forhold knyttet til eventuelt mislighold av kontrakt eller klagebehandling i forhold til leieobjekt vil lagres i kommunens sak/arkivsystem for arkivformål til evig tid.

Utsendt faktura bokføres og lagres i fem år etter regnskapsårets slutt i henhold til bokføringsloven.

Aktiv kommune driftes av kommunens databehandler Stavanger kommune.  Opplysningene lagres på server i Norge.

Dine rettigheter:  

Dersom du vil ha ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysninger så kan du kontakte kontaktperson for Aktiv kommune. Se kontaktopplysninger til kontaktperson øverst på siden.

Som registrert har du rett på innsyn i om kommunen behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet og anmode om at kommunen begrenser bruken av dine personopplysninger (fryser bruken). Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside (ekstern lenke)

Du kan selv logge deg inn på «Min Side» i Aktiv kommune og se hvilke opplysninger som er registrert. Dersom du ønsker å endre opplysninger kan det gjøres her. Ønsker du å slette dine personopplysninger kontaktes Aktiv kommunes kontaktperson. Dersom du ønsker å benytte deg av flere av dine rettigheter kan du sende inn skjema som du finner i den generelle personvernerklæringen på kommunens nettside under «innsyn i, retting og sletting av personopplysninger».

Du kan lese mer om kommunens rutiner for personvern på kommunens nettside.

Kristiansand kommune har et personvernombud som kan kontaktes på e-post: personvernombud@kristiansand.kommune.no. NB! ikke send sensitiv informasjon på e-post. Du finner informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.  

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om fremgangsmåten på Datatilsynets nettside (ekstern lenke).