Tandem

KORT FORTALT

  • Tandem er et oppfølgingsteam som har fokus på å jobbe oppsøkende der brukerne er
  • Vi har fokus på Recovery, det handler ikke om å bli kvitt symptomer men om å få et meningsfullt liv
  • I Tandem samarbeider kommunen og Sørlandet sykehus HF for å gi utsatte grupper hjelp på en ny måte

Tandem har fokus på:

• Relasjoner
• Fleksibilitet
• Tilgjengelighet
Traumebevisst tilnærming

Tandem gir hjelp til:

• De med store hjelpebehov innen rus og psykiske lidelser
• De som ikke får hjelp av FACT teamet
• De som har behov for hjelp fra både 1. og 2. linjetjenesten
• De som ikke klarer å nyttiggjøre seg hjelp av hjelpeapparatet
• De som er oppgitt av andre i hjelpeapparatet

Hva tilbyr vi?

• Hjelp til få egnet bolig
• Helsehjelp
• Værested, et fristed hvor man kan få mat, en dusj eller hjelp til å vaske tøy.
• Oppsøkende team som jobber dag/kveld/helg - 365 dager i året
• Tilbud på spesialisttjenester ved behov

Link til digitalt søknadsskjema

Søk tjenesten

Kontaktinformasjon

Tandem
Elvegata 4,

4608 Kristiansand

Vakttelefon: 902 18 721 / avdelingsleder: 416 00 224

Åpningstider: Mandag til fredag, kl. 08.00-19.30
Lørdag/søndag og helligdager kl. 11.00-18.30

E-post avdelingsleder