Ambulerende oppfølgingsteam

KORT FORTALT

  • Vi gir tjenester til mennesker over 25 år med problemer knyttet til rus og psykisk helse.  
  • Vi arbeider i ambulante team, og kan besøkes på Nodeland, Kjøita og Vågsbygd. 
  • Vi ønsker å fokusere på dine ressurser, og hva som er viktig for deg.   
  • Motivasjon og det å ta ansvar for egen endring er en viktig del av arbeidet.
  • Tjenestene gis etter vedtak.

Om oss

Vi i ambulerende oppfølgingsteam kan være en viktig bidragsyter og støtte deg når du opplever at livet blir utfordrende.

Vi ønsker å være der for deg på din vei mot en bedre hverdag.   Vi er en kommunal tjeneste som har et mangfoldig tilbud til deg som er hjemmeboende i Kristiansand kommune.

Vårt hovedfokus er å bidra til et best mulig liv ut fra dine ønsker og behov. Vi har god kompetanse innen rus-  og psykisk helse felt.    

Har du spørsmål om tjenesten henvend deg på Drop-in eller kontakt Innbyggertorget.

Hvordan søker jeg om oppfølging?

For å få oppfølging av oppfølgingsteam må du søke på eget søknadsskjema som sendes til:

Kristiansand kommune

Forvaltning og koordinering

Postboks 4, 4685 Nodeland

Søk om oppfølging

Du kan også kontakte Innbyggertorg eller Drop-in for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker om tjenester på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Kontaktinformasjon