Kløvertun

KORT FORTALT

  • Kløvertun er midlertidig koronasenter med testing, koronatelefon og sengepost for koronapasienter
  • Kløvertun har også korttidsplasser trygt adskilt fra sengeposten for koronasmittede.
  • Både sengeposten for koronapasienter og korttidsavdelingen er for hjemmeboende brukere som ikke klarer seg hjemme under sykdomsperioden
  • Kommunens korttidslager for hjelpemidler er flyttet ned i første etasje i bygget
Testing

Mange fastleger kan utføre test for mulig koronasmitte. Ta kontakt med din fastlege. Er fastlegekontoret stengt, eller du er tilreisende, ta kontakt med koronatelefonen på 948 09 041 for å avklare om du skal testes og gjøre en avtale.

Alle som skal testes på Kløvertun må ha avtale på forhånd.

På telefon får du god informasjon om hvordan du skal gjennomføre testen. 

Testing - English

If you need information about the corona virus, or you wish to talk to health personnell about getting tested, you can call Kristiansand Municipality corona virus hotline 948 09 041.

Testing is by appointment only. 

Kløvertun med innkjøring til test-teltet.

Om Kløvertun

Kløvertun sengepost for koronapasienter og korttidsplasser er ment for brukere som ikke kan være i egen bolig, og som ikke er så syke at de skal være på sykehus.

Ansatte som skal inn til brukere vil følge smittevernsrutiner, og har fått god opplæring i disse. Det er mulighet for behandling med oksygen, og med intravenøs antibiotika dersom dette er nødvendig.

Lege er tilknyttet Kløvertun.

Beboere på kommunens sykehjem eller i omsorgsbolig som blir syke, skal ikke flyttes. De vil få hjelp der de allerede bor.

Pasienter som har behov for rehabilitering, og tidligere ble tildelt plass på Kløvertun, blir ivaretatt i eget hjem eller ved behov på andre korttidsavdelinger i kommunen.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) omfattes ikke av denne ordningen. Der foregår innleggelse på vanlig måte etter gjeldende kriterier, og med innleggelse på ØHD avdelingen på Valhalla helsesenter.

Det betales egenandel for døgnopphold i institusjon. For tiden er egenandelen på 170 kroner pr døgn.

Betalingssatser 

Alle brukere får eget rom med bad. Rommene er på om lag 10 kvadratmeter. Brukere på kortttidsopphold må være på rommet under hele oppholdet.

Rommene blir rengjort daglig. Måltider leveres som catering fra Kjøkkenservice.

280A8827.JPGEksempel på rom ved Kløvertun 

Besøk

Det er viktig at alle ringer avdelingen før de kommer på besøk. Kristiansand kommunes rutiner for besøk på sykehjem gjelder for Kløvertun. 

Få plass

Pasienter, pårørende eller fastleger søker om plass, og det er forvaltning og koordinering i kommunen som tildeler. 

Søknad sendes til:

Kristiansand kommune
Forvaltning og koordinering
Postboks 4, 4685 Nodeland

Søknadsskjema (pdf)
Søknadsskjema (word) 

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak. 

Kjøp av korttidsplasser  

Samarbeidskommuner kan i henhold til avtale kjøpe korttidsplass til sine innbyggere. Les mer her.

Enhet for rehabilitering - avdeling for hjelpemiddeltjenester

Enhet for rehabilitering ligger i underetasjen på Kløvertun. 

Her behandles alle henvendelser til fysio- og ergoterapeutene, og henvendelser vedrørende hjelpemidler og montering av trygghetsalarmer. 

Ta kontakt dersom du har behov for noen av disse tjenestene. 

Enhet for rehabilitering har ansvar for utlån av korttidshjelpemidler.

Åpningstider: Mandag - fredag 09.00 - 14.00.

Telefon 38 14 44 60 

Rehabilitering for voksne og eldre

Klikk her   

Kontaktinformasjon

Kløvertun 

Vigeveien 22 A
4633 Kristiansand

Koronatelefonen 948 09 041
Koronasenteret sengepost 38 14 44 80
Hjelpemidler 3814 44 60
Korttidsplasser 38 14 44 80

Epost

Finn fram

Kløvertun rehabiliteringssenter

Besøksadresse:

Vigeveien 22a
4633 Kristiansand

Postadresse:

Vigeveien 22a
4633

Telefon: 38144460

<p>Telefon: 38 14 44 60</p>