Tilbud til barn og unge

KORT FORTALT

  • Fysioterapeuter og ergoterapeuter tilbyr behandling, trening og tilrettelegging.
  • Du kan få hjelp i hjemmet, på helsestasjonen, i barnehagen og på skolen. 

Kristiansand kommune har fysioterapeuter og ergoterapeuter som jobber spesielt med barn. Disse er tilknyttet Familiens hus. Barn og unge under 16 år som har ulike utfordringer med bevegelse og motorikk kan få hjelp. 

Ta kontakt med din helsestasjon for å få kontakt med oss. 

Helsestasjon