Hvem er pårørende?

Hvem er pårørende

Pårørende er nærstående personer i livet til pasienten, brukeren, den som har utfordringen eller den avdøde; nærmeste familie, besteforeldre, barnebarn, tanter, onkler, venner, m.fl. Mange pårørende er en enorm ressurs både for den de er pårørende til, for hjelpeapparatet og for samfunnet. 

De aller fleste vil være pårørende i løpet av livet. Man kan være pårørende til noen med rus, psykisk uhelse, fysiske begrensninger, somatisk sykdom, avhengighet, kriminalitet, ufrivillig skolefravær, etc. 

Pårørende kan trenge støtte

Å være pårørende kan by på utfordringer og belastninger som gjør at du selv kan få behov for støtte, informasjon, veiledning og råd. Det finnes flere ulike tilbud til pårørende både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillighetsfeltet og andre. Tilbudene i kommunen er for alle pårørende uavhengig av hvem du er pårørende til. På Drop-in for pårørende kan vi veilede deg om hvilke tilbud som finnes for deg. Her kan du også laste ned brosjyren vår. 

Ikke alle pårørende har samme rettigheter, selv om flere bidrar på ulike måter. Loven skiller mellom pårørende og nærmeste pårørende. Det er nærmeste pårørende som har rett til å motta informasjon, journalinnsyn, samtykke, klage på vedtak, etc. Det er personen selv som bestemmer hvem som er nærmeste pårørende ved å oppgi dette til helsepersonell eller tjenestene. Les mer om rettigheter.

Relevante nettsider for pårørende