Hvem er pårørende?

Hvem er pårørende:

Pårørende er nærstående personer i livet til pasienten, brukeren eller den som har utfordringen; nærmeste familie, besteforeldre, barnebarn, tanter, onkler, venner, m.fl. Ikke alle pårørende har samme rettigheter, selv om flere bidrar på ulike måter. Loven skiller mellom pårørende og nærmeste pårørende. Det er nærmeste pårørende som har rett til å motta informasjon, journalinnsyn, samtykke, klage på vedtak, etc. Det er personen selv som bestemmer hvem som er nærmeste pårørende ved å oppgi dette til helsepersonell eller tjenestene. 

De aller fleste vil være pårørende i løpet av livet. Mange pårørende er en enorm ressurs både for den de er pårørende til, for hjelpeapparatet og for samfunnet.

Pårørende kan trenge støtte:

Å være pårørende kan by på utfordringer og belastninger som gjør at du selv kan få behov for støtte, informasjon, veiledning og råd. Det finnes flere ulike tilbud til pårørende både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillighetsfeltet og andre. Tilbudene i kommunen er for alle pårørende uavhengig av hvem du er pårørende til. På Drop-in for pårørende kan vi veilede deg hvilke tilbud som finnes for deg. Her kan du også laste ned brosjyren vår. 

Her er relevante nettsider for pårørende: