Rettigheter

Alle pårørende har rett til generell veiledning og informasjon når de henvender seg til helse- og omsorgstjenesten. Jo mindre personen er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende.

Som nærmeste pårørende har du rett til informasjon i den grad pasienten gir tillatelse til det (samtykke). Pasienten eller brukeren bestemmer selv hvem som er deres nærmeste pårørende og kan utpeke flere nærmeste pårørende dersom det er hensiktsmessig. Han eller hun kan også endre valg av nærmeste pårørende.

Her er relevante nettsteder: