Etterlatt etter selvmord

Å miste noen i selvmord, kan gi sterke og voldsomme reaksjoner. Det er helt naturlig. Å ha noen å snakke med, kan for mange være godt.

Etterlattes behov for profesjonell bistand varierer, avhengig av relasjonen til avdøde, eksponeringen de har vært utsatt for og den enkeltes beskyttelsesfaktorer. Norske og internasjonale studier viser at så mange som 80–90 prosent av etterlatte ved selvmord i varierende grad opplever behov for ulike former for profesjonell hjelp. 

I den akutte fasen (samme dag/dagen etter) kan alle som har behov få et tilbud om oppfølging fra psykososialt kriseteam i kommunen. Ved behov for pykososialt kriseteam, kan du kontakte legevakten på telefon 116117.

Her er en brosjyre til deg som har mistet noen ved selvmord. Den kan lastes ned, eller du kan komme innom Drop-in pårørende å få en utgave.

Kommunen tilbyr ulike sorggrupper for etterlatte ved selvmord. Du er også velkommen til å komme på Drop-in for pårørende for samtale og veiledning.

"Vandring for forandring" er et tilbud i regi av Den Norske Kirke, RVTS Sør og Prostdiakonen i Vest-Telemark. Målgruppen er menn som har mistet ektefelle, samboer, søsken, kollega eller kamerat i selvmord. Vandringen går langs den gamle pilgrimsveien mellom Haukeli og Rølda. Påmelding til Prostidiakon Eilev Erikstein 91113580 eller på eilever@online.no 

Dersom du ønsker, kan du kontakte Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE). En likeperson i LEVE har selv opplevd å miste noen ved selvmord, og ønsker å være til hjelp for andre som har opplevd det samme. LEVE kan kontaktes på tlf 22361700.

Viken senter og Modum bad tilbyr familiesamlinger for etterlatte ved selvmord. Familier med barn og ungdom inviteres til god ivaretakelse, gode opplevelser, kurs og aktiviteter sammen med andre som har opplevd å miste en av sine nære. Her finner du informasjon og påmelding.

Lillebrors minne - stiftelsen med omsorg for etterlatte tilbyr blant annet seminar, fagkonferanser og kurs.

Forlenget sorgforstyrrelse (tidligere "komplisert sorg") forekommer hos syv prosent av alle som opplever tap av nærstående. Det er betydelig høyere forekomst hos foreldre som har mistet barn, samt ved plutselig og voldsom død. Her er oversikt over FTS-terapeuter.