Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

KORT FORTALT

  • Ved hjelp av trygghetsalarm kan du raskt tilkalle hjelp dersom det oppstår en akutt situasjon.
  • Alarmen er enkel i bruk.
  • Trygghetsalarmen koster i 279 kroner i måneden i 2024. 


Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet i eget hjem. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil Responssenteret umiddelbart ta kontakt med deg og vurdere nødvendig oppfølging. Responssenteret er en kommunal tjeneste for mottak av trygghetsalarmer. Hvis det blir vurdert at det er behov for uttrykning kontakter Responssentret hjemmesykepleien. 

Alarmknappen kan du ha rundt håndleddet eller i en snor rundt halsen. Du må ha den på deg og trykke på knappen for å utløse alarmen. 

Brosjyre

Hvem kan få trygghetsalarm?

Alle over 75 år kan selv vurdere om de har behov for trygghetsalarm. Er du under 75 år vil en saksbehandler vurdere om dette skal innvilges.
Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hvordan søker jeg?

Du søker trygghetsalarm ved å fylle ut et eget søknadsskjema som sendes til:

Kristiansand kommune 
Forvaltning og koordinering 
Postboks 4, 4685 Nodeland

Link til søknadsskjema

Du kan også kontakte innbyggertorgene for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Hva koster det?

En trygghetsalarm koster pr 01.01.2024 kroner 279 for hver påbegynte måned. Dette dekker vedlikehold og ettersyn av alarmen. 

Betalingssatser

Praktiske opplysninger
  • Du må ha klar en ekstranøkkel når alarmen skal monteres. Dersom du ikke har en ekstra nøkkel er det ikke mulig å få montert alarm
  • Boligen din må merkes med husnummer eller navn
  • Boligen din må ha fungerende mobil- eller internettdekning
  • Alarmens rekkevidde er begrenset til boligen
  • Trygghetsalarmen vil bli installert av en tekniker som også sjekker at den virker som den skal
Feil på alarm eller retur av alarm
Flytting

Dersom du skal flytte innad i kommunen må du kontakte Enhet for rehabilitering - avdeling for hjelpemiddeltjenester. Der vil du få informasjon om hvordan du skal flytte din trygghetsalarm.

Ved ønske om midlertidig flytting må forvaltningsavdelingen kontaktes minimum 1 uke før ønsket flytting. Flyttingen må være av en varighet på minimum 2 uker. 

Hva om jeg ikke forstår eller vil klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på søknaden. 

Kommunen ved innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Utfylt klageskjema sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende.

KONTAKT