Fritt brukervalg

Kommunal eller privat utfører?

KORT FORTALT

  • Det er fritt brukervalg innenfor tjenestene praktisk bistand (tidligere kalt hjemmehjelp) og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
  • Det betyr at du kan velge mellom at kommunen utfører tjenesten, eller et privat firma gjør det. Du kan bare velge mellom private utførere som har inngått avtale med kommunen.

Illustrasjon av Fritt brukervalgFoto:Erling Slyngstad-Hægeland

Hva innebærer fritt brukervalg?

Fritt brukervalg betyr at du selv kan velge hvilken leverandør du vil skal utføre bistanden.

Uansett hvem du velger, vil kommunen følge kvaliteten på tjenesten nøye opp. Vedtaket om konkrete oppgaver og omfang endres ikke om du velger privat leverandør. 

Hva koster tjenestene ved fritt brukervalg?

Det er ikke dyrere å velge et privat firma. Du betaler den samme egenandelen uansett om du velger kommunal hjelp eller et privat firma.

Betalingssatser

Praktisk bistand - fritt brukervalg

Du kan velge blant disse firmaene som er godkjente tilbydere her:

Eller du kan velge kommunens hjemmetjeneste

Sammen med vedtaksbrevet får du informasjon om leverandørene, og du får vite hvor lang tid du har før du må svare.

Dersom du ikke foretar deg noe, vil du automatisk få hjelp av kommunens hjemmetjeneste.

Brukerstyrt personlig assistanse - fritt brukervalg

Du kan velge blant disse firmaene som er godkjente utførere av ditt BPA- vedtak.

Kristiansand kommune BPA-tjenesten 
Telefon 38 00 73 35

Abcent AS                                         

Aberia Omsorg AS                           

Assent AS                                          

AssisterMeg AS                                

Brageva AS                                        

Ecura AS                                            

Hav AS                                               

Havna omsorg AS                            

Humana omsorg og assistanse                              

JAG Assistanse AS                           

Medvind Assistanse AS                  

Mio BPA AS                                       

Norlandia Hjemmeomsorg AS     

Næromsorg AS                                

Omsorgskollektivet AS                   

Prima Assistanse AS                       

Stendi AS                                           

ULOBA AS                                          

Unicare Bo & Omsorg AS              

Viken Bo & Omsorg AS                  

Hvordan kan jeg bytte leverandør?

Dersom du ikke foretar deg noe innen 2 uker fra vedtaksdato, vil du automatisk få hjelp av kommunens BPA-tjeneste.

Du kan be om bytte når du vil. Det er tre måneders oppsigelsestid. Du må da fylle ut et bytteskjema. (se nedenfor)

Skjemaet fylles ut ved hjelp av Bank-Id  av deg som vedtakseier eller av verge, eller annen med fullmakt på vegne av deg.

Skjema

Personvernerklæring

Fullmaktskjema

Du kan be om bytte når du vil. Det gjør du ved å velge leverandør i bytteskjemaet nedenfor. 

Bytteskjema - papirversjon for praktisk bistand

Du kan henvende deg til innbyggertorg  for å få papirversjon av bytteskjemaet for brukerstyrt personlig assistanse og for praktisk bistand.

Praktisk bistand: Det kan ta om lag en måned fra du melder fra om bytte til du får en ny leverandør.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Det er 3 måneders oppsigelsestid og det vil derfor ta minimum 3 måneder fra melding om bytte til du får en ny leverandør.

 

KONTAKT