Fritt brukervalg

Kommunal eller privat praktisk bistand (hjemmehjelp)

KORT FORTALT

  • Har du sykdom eller funksjonshemming og har nedsatt evne til praktiske gjøremål, kan du få praktisk bistand i hjemmet, også kalt hjemmehjelp. 
  • Dersom du er innvilget praktisk bistand (hjemmehjelp) i hjemmet av kommunen, kan du velge hvem som skal utføre tjenesten.
  • Du kan velge praktisk bistand fra kommunen eller fra privat firma som har inngått avtale med kommunen.

Foto: Anders Martinsen

Hva innebærer fritt brukervalg?

Fritt brukervalg betyr at du selv kan velge hvilken leverandør du vil ha praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) fra. Uansett hvem du velger, vil kommunen følge kvaliteten på tjenesten nøye opp. Vedtaket om konkrete oppgaver og omfang endres ikke om du velger privat leverandør. 

Hvem kan jeg velge mellom?

Du kan velge blant disse firmaene som er godkjente tilbydere her:

Eller du kan velge kommunens hjemmetjeneste

Sammen med vedtaksbrevet får du informasjon om leverandørene, og du får vite hvor lang tid du har før du må svare.

Dersom du ikke foretar deg noe, vil du automatisk få hjelp av kommunens hjemmetjeneste

Hvordan kan jeg bytte leverandør?

Du kan be om bytte når du vil. Du må da fylle ut et bytteskjema. Skjema skal også være sendt  til alle brukere av tjenesten praktisk bistand (hjemmehjelp). Du kan dessuten henvende deg til Innbyggertorg  for å bytte leverandør eller for å få skjema.

Bytteskjema

Det kan ta om lag én måned fra du melder fra om bytte til du får en ny leverandør.

Hva koster kommunal eller privat praktisk bistand?

Det er ikke dyrere å velge et privat firma. Du betaler den samme egenandelen uansett om du velger kommunal hjelp eller et privat firma.

Betalingssatser

KONTAKT